Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

Firmamıza SGK dan yazı geldi Bir işçimiz o dönemde 4 günlük sağlık raporu gelmişti ve sağlık raporu hastane tarafından da bildirilmiştir Biz sgk prim bildirge gönderdik 4 gün raporlu olarak ancak eksik gün formu ve raporu ayrıca iletmedik sgk ya SGK şimdi eksik gün formu ve sağlık raporunu bildirmedik diye eksik gün kabul etmiyor hem 4 günlük prim çıkarıyor hem de ceza kesiyor Ancak sağlık raporları sonradan düzenlenebilir nitelikte olmadığından ötürü bunun istisnası değilmidir? 2017/08 dönemi ile ilgili bu uygulama doğrumudur? Yoksa sağlık raporları her ay verilmesi gerekmez sadece talep halinde mi verilmelidir? Saygılar

 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun konuyla ilgili tebliğinde 5. madde şöyledir:

MADDE 5 – (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.
Tebliğin 6. maddesinde ise şu ifadeler yer alır:
“Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.”
Yine bu konuyla ilgili çıkartılan 2010/66 sayılı genelgenin ikinci maddesinde de şu ifadeler yer almaktadır: 
Hak edilen istirahat süresi “on günden kısa süreli istirahatlerde istirahatin bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlerde onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü” olarak tanımlanmakta olup işverenlerce sigortalıların istirahat raporlarının işverenlerine ibraz etmelerini takip eden 5 iş günü içerisinde bildiriminin işverenlerince yapılması gerekmektedir… Bildirimin gönderilmemesi veya süresi içinde gönderilmemesi hâlinde 5510 sayılı yasanın 102. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla,

Fas ’a açık hesap olarak gerçekleştridiğimiz tarıma yönelik bir ihracatımızda alıcı firma, ülkede gerçekleşen aşırı yağışlar sebebiyle oluşan sellerden dolayı tarımsal alanların hasar görmesi sebebiyle, ürünleri son kullanıcalara satamayacağını bildirerek, gümrükte bekleyen 5 adet 40’ ’lik konteyner malı çekemeyeceğini bildirdi. Ancak bu bildirim yaklaşık 2 ayın sonunda gerçekleşti. Free time vs. sürelerinde sona ermesinin ardından Fas gümrüğü mala el kodu ve ihale ile satışını gerçekleşti. Bu konuda neden bir hamlede bulunulmadı (içinizden tam bir fiyasko dediğinizi duyar gibiyim), neden malı geri çağırmadınız,vs. derseniz; konu ile ilgili ihracat departmanımızın ihmallerinden kaynaklı bir durum söz konusu olduğunu söyleyebilirim ancak. Bu durumdan dolayı şirketimiz yaklaşık 200.000 USD zar etti. bu da yetmezmiş gibi şimdi de lojistik firması konteynerlerini Fas gümrüğünde free time sürelerinden fazla tuttuğumuz hergün için doğan maliyetlerini bize fatura etmek istiyor. bu bedel de yaklaşık 195.000 USD tutuyor. Şimdi lojistik firması ile uzlaşma için görüşme sağlayacağız. Bütün bunları size anlatmamın sebebi ise böyle bir durum ile bir daha karşılaşmamak adına almamız gereken önlemler, hem alıcı hem lojistik tarafında yapılacak anlaşmaların şartları bakımından hangi konulara dikkat etmemiz gerektiği hakkında görüşlerinizi rica edeceğim. Yukarıdaki durum ile ilgili olarak da önerebileceğiz hususlar var ise ve bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Değerli vaktiniz ve görüşleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim.

 Öncelikle geçmiş olsun, zor bir durumda kalmışsınız. Uluslararası ticarette riskler var ve maliyetleri de çok yüksek. Bu risklerden kaçınamayız, o nedenle önemli olan bu riskleri doğru yönetmek.

 
Durumun değerlendirilmesinde ve ileriye yönelik olarak söyleyebileceklerim öncelikle gerek bu alıcı firma ile gerekse iş yaptığınız diğer firmalar ile durumunuzu değerlendirip, risklerinizi rasyonel biçimde belirleyip, kullanmakta olduğunuz teslim şekillerini tekrar gözden geçirmeniz; devamında gerek firmalar ile olan sözleşmelerinizi gerekse kullanmakta olduğunuz teslim şekillerini buna göre revize etmeniz olacaktır. Malumunuz olduğu üzere Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms®), uluslararası ticaret yapan firmaların eşya alım-satımları sırasında maliyetlerin ve riskin yasal olarak hangi aşamada satıcıdan alıcıya geçeceğini belirlemek için kullanılmaktadır. Sattığınız malın riski seçeceğiniz teslim şekli ile el değiştirecek, bu durumda sizin durumunuzda olduğu gibi ortaya çıkan sorunlarda riskin ve maliyetlerin alıcı tarafından yüklenilmesi gerekecektir. 
 
Sizin durumunuzda maliyetlere katlandığınıza göre teslim şeklinin “D” serisi bir teslim şekli olduğunu anlıyorum. Bununla birlikte, teslim şeklinize ve firma ile aranızdaki sözleşmeye göre alıcı firmaya rücu etme opsiyonunuzu da değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan belirttiğim üzere firma ile aranızdaki sözleşme ve kullanmakta olduğunuz teslim şekli sizlere haklar sağlamakta, yasal yollardan da hakkınızı arama imkânı tanımaktadır. Bu konuda riskinizi yönetebileceğiniz bir diğer materyal de ihracata ilişkin alacağınızı (Bunun için özellikle Eximbank sigortalarını inceleyebilirsiniz.) ve/veya faaliyetlerinize ilişkin ortaya çıkabilecek zararlarınızı sigortalamak olacaktır. 
 
Belirteceğim son husus, ileriye yönelik belki de en önemlisi, özellikle dış ticaret alanında işlemleri yürüten personelin mesleki eğitimlerinin düzenli olarak sağlanmasıdır. Günlük iş rutini ve yoğunluğunda çalışanlar bir süre sonra sadece kendi dar iş alanlarına yönelebilmekte, yürütülen işin devamı süreçleri ya da genel çerçeveyi görememektedirler. İş miyopisi de denilen bu durumun önüne geçmek adına düzenli olarak dış ticaret eğitimleri alınmasında fayda bulunmaktadır.
 
Saygılarımızla,

Personel asgari ücret almakta 2.020 TL net Aylık net 300 TL yemek ücreti Ayrıca aylık 1500-2000 TL arası satış primi almaktadır Bu durumda, bu personelin yaptığı mesai için hangi ücret üzerinden mesai ücreti hesaplanır? teşekkür ederim

Çalışanların mesaileri yani fazla çalışma ücretleri bordroya işlenirken ve hesaplanırken çıplak brüt ücret dikkate alınır. Tazminat hesaplanırken ise giydirilmiş dediğimiz ilaveler yapılmış brüt ücret dikkate alınır. Burada asgari ücret ile çalışan personelin 2019 yılı brüt ücreti 2.558 lira 40 kuruş olarak dikkate alınacaktır.
Mesailerin hesaplanmasında çıplak brüt ücret uygulanmasıyla ilgili Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin de 14.03.2018 Esas: 2015/11065  ve 2018/5253 numaralı kararı bulunmaktadır.
 
Saygılarımızla,

AR-GE destekleri öncelikli olarak hangi sektöre yapılacak?

Yeni Ekonomi Programı kapsamında, proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere; AR-GE, yenilikçilik ve teknolojik dönüşüm ile yüksek katma değerli ürünlerin üretimini desteklemeye yönelik uygulamalara, 11. Kalkınma Planı’nda yer alan kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları olarak belirlenen imalat sanayi sektörleri önceliklendirilerek devam edilecek. İVME finansman paketi ve benzeri araçlar ile cari açığın düşürülmesine katkı veren, katma değerli ve teknolojik üretim yapan firmalar teşvik edilecek.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Yeni Ekonomi Programı kapsamında yüksek teknoloji ağırlıklı çalışan işletmelere yönelik teşvik uygulanacak mı?

Sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere, yüksek ve orta yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacak. Bunlara ek olarak ölçek ekonomisinden yararlanmak için firmaların büyümesini engelleyen unsurları giderici adımlar atılacak. Ortalama şirket büyüklüğü ve başaltı şirketlerin rekabet edebilirliği artırılacak. Türkiye Varlık Fonu, petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi alanlarında özel sektör işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak.

Doç. Kadir Tuna

Yeni Ekonomi Programı’nda AR-GE’nin finansmanına yönelik destekler mevcut mu?

KOBİ’ler için AR-GE ve yeniliğin finansmanına yönelik daha etkin araçlar kullanılmaya başlanacak. Bu kapsamda sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli finansman sağlanacak. Ayrıca alternatif finansman yöntemleri devreye sokulacak.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Yeni Ekonomi Programı kapsamında nitelikli iş gücüne yönelik destekler var mı?

İş gücü piyasasında yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacak. İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitimin içeriği ile hayat boyu öğrenme ve aktif işgücü programları, belirlenen odak sektörler başta olmak üzere reel sektörün gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak iş gücü piyasasında talep edilecek becerileri kazandıracak ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanacak. Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek alanlarında iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar da düzenlenecek.
 

Doç. Dr. Kadir Tuna

Yeni Ekonomi Programı kapsamından işletmelerin istihdam politikalarını etkileyecek düzenlemeler var mı?

Kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, yüksek kayıt dışılığın olduğu sektörler öncelikli olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak teknolojik altyapının entegrasyonu sağlanacak.
 

Doç. Dr. Kadir Tuna

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında KOBİ’lerin kurumsallaşmasına destek sağlamak amacıyla hangi adımlar atılacak?

KOBİ’lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek. Dijital dönüşümlerini tamamlarına ve yenilikçi iş modellerini geliştirmelerine katkı sağlayacak projeler hayata geçirilecek.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Firmama sosyal medya hesapları açmayı düşünüyorum. Hangi sosyal medya hesabı daha etkindir, hangisini kullanmalıyım?

Firmanızın farklı sosyal medya araçlarında hesaplarının olması gerekir. Sadece Facebook veya Twitter’a sahip olmak sizi kısıtlayacak ve tanınırlığınız konusunda sınırlandıracaktır. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin’de var olmak firmanızın kurumsal anlamda sosyal medya bilinirliğini de sağlayacaktır. Diğer bir husus ise her sosyal medya aracını kullanan farklı kitleler olduğu için tüm mecralarda bulunmak daha fazla kitleye ulaşılabilir olmayı sağlayacaktır.
 

Dr. Selim Süleyman