Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlıyor.
Bu bölümde Bankamız ürün ve hizmetleri konusunda öğrenmek istediğiniz konular uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmaktadır.Soru sormak istediğiniz katagoriyi aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.

Türkiye Mayıs ayı enflasyon rakamları bize neyi gösteriyor?

 

Mayıs ayı tüketici manşet enflasyonu piyasa beklentisinin hafif altında %18.71 olarak gerçekleşti, aylık bazda değişim ise %1’in altında. Çekirdek enflasyonda da yıllık bazda %16’ların altına gelinerek %15.87 seviyeleri görüldü. Üretici fiyatlarındaki gelişme ise %30’ların altına gelindiğini ve %28’li seviyelerin görüldüğünü gösteriyor. Gıda fiyatlarındaki gelişme de keza %30’ların altına inmiş durumda. Haziran ayının kuvvetli baz etkisini ve yaz aylarına girildiğini de düşündüğümüzde manşet enflasyonun 3.çeyrekte %16-17 bandına doğru geri çekilmesi oldukça muhtemel.
 

Dr. K. Dağhan Gökçe

Türkiye 2019 ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirebilir misiniz?

 

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,6 küçüldü, çeyreklik bazda ise %1,3 büyüdü. Bu verilere göre teknik resesyondan çıkılmış oldu. Verilerin katkı detayına bakıldığında tüketim, yatırım ve stok değişimlerinin negatif, kamu harcamalarının ve net dış talebin pozitif katkı sağladığı görülmekte. Özelikle ihracatın sağladığı katkı yıllık bazdaki daralmanın da düşük kalmasında ana etken öte yandan yatırım ve özellikle stok seviyelerindeki düşüş dikkat çekici. 2.çeyrekteki üretim verilerine ve kredi faizlerine baktığımızda kısmi toparlanma gözükmesine rağmen Nisan-Mayıs aylarında gelen veriler toparlanmanın 3. ve 4.çeyreğe doğru kayacağını teyit eder görünüyor.
 

Dr. K. Dağhan Gökçe

Ambalajlanarak satılması mutat olan maddelerin tesliminde asıl madde indirimli orana tabi ise ambalaj malzemesine uygulanacak KDV oranı nasıl belirlenir?
 

Ambalajlanarak satılması mutat olan maddelerin tesliminde, faturada ambalaj için ayrıca bir bedel gösterilmez. Teslim bedeli, ambalaj maddesine ait tutarı da içine alacak şekilde tek kalemde gösterilir. Bu nedenle ambalaj malzemesi, asıl maddenin tabi olduğu oranda vergilendirilir. Asıl maddenin indirimli oranda vergiye tabi olması hâlinde ise bu teslimin tamamı için indirimli oran uygulanır.
 

Tamer AKSOY

İşletmelerin bedelsiz numune teslimlerinde KDV uygulanır mı?

 

İşletmelerin faaliyet hacmini genişletmek amacıyla bedelsiz olarak yaptıkları numune teslimleri, ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması, ayrıca “Numunedir, parayla satılmaz.”vb. ibareler konularak satışa konu edilmeyecek şekilde verilmesi şartıyla KDV’ye tabi olmaz. Söz konusu teslimle ilgili olarak yüklenilen KDV ise indirim konusu yapılabilir.
 

Tamer AKSOY

Franchise alımında nelere dikkat etmeliyim?
 

- Franchise almak isteyen biri iş yeri kurulum maliyetlerini iyi hesaplamalı.
- Markanın müşteri algısı, kalitesi, tüketimi gibi konularda mutlaka araştırma yapılmalı.
- Ürünün kâr marjı öğrenilmeli ve buna göre satılacak miktar hesaplanmalı.
- Personelin istihdamı ve verimliliği iyi analiz edilmeli.
- Ürün ölçeğine ve gramaja sıkı bir şekilde uyulmalı.
 

Dr. Selim SÜLEYMAN

Ülkemiz firmalarının dijital dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirmesinin önündeki temel engeller nelerdir?
 

- Şirketlerimiz açısından veri gizliliği ve güvenliği endişesi fazla olduğu için dijitalleşmeye yönelik çabaların önünde bu endişe önemli bir engel olmakta,
- Dijitalleşmenin hayata geçmesi konusunda yeterince bilgiye sahip olunamaması,
- Firmalarımızın dijitalleşmesini destekleyecek ve mentorluk yapacak mekanizmaların yetersizliği,
- Henüz yeterli bir olgunluğa ulaşmamış dijital kültür,
… gibi nedenlerle ülkemizde dijitalleşme istenilen seviyede ilerlememektedir.
 

Dr. Selim SÜLEYMAN

Yaptığımız ithalat kapsamında yurt dışındaki taşıma işleminde sonradan fatura edilen İlave Navlun Bedeli adı altındaki hizmet masrafını 2 no.lu KDV ile beyan etsek yeterli olur mu?

 Yurt dışından sağlanan ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/2’nci maddesi (2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı) kapsamında hizmet ithali olarak değerlendirilen işlemlere ait KDV'nin hizmetten yararlanan Türkiye’de mukim kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Ancak yapılan ithalat kapsamı taşıma bedellerinin beyan ve ödemesi Gümrük Kanunu kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 
Gümrük Kanunu’nun 24’üncü maddesinde ithal eşyasının gümrük kıymetinin eşyanın satış bedeli olduğu; satış bedelinin de, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta kanunun 27 ve 28’inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olduğu tanımlanmıştır. Kanunun bahse konu 27’inci maddesi e fıkrasında da, “28 inci maddenin (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri”nin gümrük kıymetine dahil edileceği sayılmıştır.
 
Bu çerçevede, ithal eşyasına ilişkin yapılan ilave navlun bedeli ödemesinin, ait olduğu ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi; 2 no.lu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine değil, gümrük idaresine beyan edilerek ödemesinin yapılması gerekmektedir.
 

Levent ÖZKARDEŞ

Limanlarda beklemeden kaynaklı hangi masraflar ile karşılaşırız?


 

Gemi limana geldikten sonra konteyner ile ilgili operasyonlarda harcanacak zamana göre karşılaşılabilecek bazı masraflar bulunmaktadır. Bu kapsamda önce serbest süre kavramını bilmekte fayda var. Serbest süre; konteynerin gemiden indirildikten sonra, boşaltma için gerekli işlemlerin yürütülmesi nedeniyle ya da alıcılardan kaynaklı sebeplerle limanda bekleyebileceği süredir. Konteynerin ne kadar serbest süreye sahip olduğu, taşıtan ve taşıyan arasında yapılan sözleşme ile belirlenmektedir. Konteynerin, serbest sürenin tamamlanmasının ardından limandan çıkarılmaması durumunda demuraj (bekleme) ücreti doğmaktadır. Demuraj bedeli, nakliyeci tarafından açıklanan tarifeler üzerinden belirlenmektedir. Storage; ardiye bedeli olarak da bilinmektedir. Liman işleticisi tarafından uygulanan konteyner başına günlük bekleme ücretini ifade etmektedir. Diğer taraftan liman dışına çıkarılan konteynerin serbest süre içerisinde limana geri dönmemesi durumunda, detention (gecikme) ücreti doğmaktadır.
 

Levent ÖZKARDEŞ

Doğrudan tahsilat sisteminin avantajları nelerdir?
 

Satıcılar açısından

Operasyon el iş yükü ve riskleri ortadan kaldırır.
• Zamanında tahsilat ile sağlıklı nakit akışı sağlanır.
• Bayi takip operasyonu ve finansal yük azalır.
• Çekli tahsilatların yarattığı operasyonel ve finansal yük kalkar.
• Bayilere sağlanan kredi limiti ile satıcının vadeli alacak riski minimize edilir.
• Muhasebe girişleri otomatik olarak gerçekleşir.

Bayiler açısından
 
• Uygun koşullarda kredi oranları.
• Finansman maliyeti azalır.
• Ödemelerini vadesinden önce ana firma tarafından belirlenen iskonto oranı baz alınarak gerçekleştirebilir.
• Çekin takip operasonunu ve masrafını ortadan kaldırır.
• Masraf ve komisyonları ortadan kaldırır.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Tahsilat yönetimi ve ödeme yönetimi ürünleri nelerdir?
 

Tahsilat yönetimi ürünleri:
• Doğrudan Tahsilat Sistemi
• Çek/Senet Tahsilat Sistemi
• Fatura Tahsilat Sistemi
• Özel Havale Sistemi
Ödeme yönetimi ürünleri:
• Maaş Ödeme Sistemi
• Toplu Ödeme Sistemi
• Vergi Ödemeleri
• SSK Ödemeleri
• Sürekli Çek Basım
• Gümrük Vergisi
• Fatura Ödeme Sistemi
• Akaryakıt Ödeme Sistem
 

Doç. Dr. Kadir TUNA