Savunma Sanayi Müsteşarlığı başkanlığında, ‘Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ oluşturuldu. Çalışmayla yerli-milli siber güvenlik teknolojileri yaygınlaştırılacak. Siber güvenlikte KOBİ’ler ve yan sanayiye sektörel kabiliyet kazandırılacak.
 
Türkiye; yeni endüstri için önemli çalışmalara imza atıyor. Siber güvenlikte yeni yapılanmaya gidiliyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı başkanlığında, siber güvenlik alanında kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere kadar tüm paydaşları bir araya getirecek 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi' oluşturuldu. Çalışmayla yerli-milli siber güvenlik teknolojileri yaygınlaştırılacak. Siber güvenlikte KOBİ'ler ve yan sanayiye sektörel kabiliyet kazandırılacak.
 
REKABET GÜCÜ ARTACAK

Yerli-milli siber güvenlik teknolojilerinin yaygınlaşması ve sektörde faaliyet gösteren firmaların desteklenerek uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artırılması ve ihracatın artırılması hedefleniyor. Siber Güvenlik Kümelenmesi siber güvenlik projelerinde azami yerli katılım olması, özellikle kritik olarak değerlendirilen bazı yazılım ve donanımsal alt bileşenlerin milli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacak. Rekabetçiliği de sağlayacak olan kümelenme, milliği koruyarak, siber güvenlik teknolojileri alanında sektörel kabiliyet kazanımının önünün açılmasına yardımcı olacak. Böylelikle siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar daha hızlı bir şekilde ortak pazara girebilecek.
 
YAN SANAYİ DEVREDE

Kümelenme ile sanayileşme stratejisine uygun olarak, söz konusu kazanımların sadece ana yüklenici seviyesinde değil, KOBİ, yan sanayi seviyesinde de yayılması hedefleniyor. Kümelenme kapsamında siber güvenlik alanında Türkiye'de yetişmiş personel eksikliğinin kapatılmasına yönelik çalışma ve proje faaliyetlerine de destek verilecek.