Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu Ekonomik daralma dönemlerinde ödeme güçlüğü yaşayan işletmelerin karşılaştığı en önemli problemlerden biri de karşılıksız çek sorunudur. 3.02.2020
Yeni İcra Dairesi Modeli Antalya’da Uygulanmaya Başlandı İcra iflas müdürlükleri, bir alacağın veya hakkın yerine getirilmesine veya bir hakkın alacaklıya teslim edilmesinde devlet gücünün kullanılması amacıyla kurulmuş birimlerdir. 22.01.2020
TCMB Enflasyon Görünümü ve Riskler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 31 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlediği enflasyon görünümüne dair toplantıda 2019 yılı enflasyonunda aşağı yönlü güncelleme yaptı ve yıl sonu beklentisi olan %13,9'u %12'ye çekti. 23.12.2019
Incoterms® 2020’nin Getirdiği Yenilikler Incoterms® 2020 metni ICC (International Chamber of Commerce) tarafından 10 Eylül 2019 tarihinde yayımlandı. Yeni düzenleme 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte. Incoterms® 2020, önceki düzenleme olan Incoterms® 2010’a göre neler getirdi, neleri değiştirdi aşağıda açıklamaya çalıştım. 23.12.2019
Limited Şirket Yapılanması: Kurulma ve Kapanma Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istatistikleri irdelendiğinde, Türkiye’deki ticaret hayatının kurumsal yapılanmasını yoğun olarak limited şirketler özelinde sürdürdüğü görülmektedir. 23.12.2019
Asırlık Şirketler Dünyada bir asırdır faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunmaktadır. 23.12.2019
TCMB’nin Aldığı Kararların Şirket Bilançolarına Etkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekonomi yönetiminin son dönemde attığı adımlara bağlı olarak önemli kararlar aldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kur şoku sonrasında alınan para ve mali önlemler sonuç verdi ve TL güçlenmeye başladı. 23.12.2019
Türkiye Ekonomisi Üzerine 2019-2020 2019 yılı sonlarına yaklaştığımız dönemde hem bu yılı hem de gelecek yılı Türkiye ekonomisi açısından değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. 23.12.2019
Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Beyanı ve Vergilendirilmesi Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye gönüllü uyumu artırmak ve vergisel yükümlülüklerini mükelleflere hatırlatmak amacıyla dönemsel olarak mükellef odaklı bazı analizler gerçekleştirmektedir. 23.12.2019
2020 Programı’nda Girişimcilik ve KOBİ’ler 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanarak 03.11.2019 tarihinde onaylanmış, Resmi Gazete’nin 04.11.2019 tarihli ve 30938 sayılı mükerrer nüshasında yayımlandı. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’nda makroekonomik ve sektörel politikalar ile bunların hayata geçirilmesine yönelik uygulamalar belirlendi. 23.12.2019
Dijital Dönüşüm ve Sektör Stratejileri Ülkemiz açısından problemli olan temel hususlardan biri de kurumsallaşmadır. Kurumsallaşmayı sağlayabilen firma sayısı çok az. 23.12.2019
Taşınmazın Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanılması 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre taşınmaz mülkiyetinin zamanaşımı ile kazanılması iki yolla mümkündür; bunların ilki olağan kazandırıcı zamanaşımı (Madde 712), ikincisi olağanüstü kazandırıcı zamanaşımıdır (Madde 713). 23.12.2019
Emekliye ve Ev Hanımına Vergi Yok! Türkiye’de vergi adaletini sağlayacak “az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi” sistemini getirecek olan yeni yasa tasarısı Meclis’e geldi. 23.12.2019
Türkiye Ekonomisi Üzerine 2019-2020 2019 yılı sonlarına yaklaştığımız dönemde hem bu yılı hem de gelecek yılı Türkiye ekonomisi açısından değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. 9.12.2019
İşletmelerde Dijital Dönüşüm Dünya hızla değişiyor. Özellikle son 40 yıl içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler günlük hayatımızı derinden etkiliyor. 80’li yıllardan itibaren çeşitli alanlarda bilgisayar kullanımının artması, 90’ların sonlarına doğru internetin hayatımıza girmesi, milenyumla birlikte cep telefonu kullanımının yaygınlaşması, nihayet günümüzde akıllı telefonlar, smart televizyonlar ve geniş bant internet sayesinde günlük yaşantımız eskisinden çok farklı. 9.10.2019
Çalışan Annelere Doğum Parası Çalışan Annelere Doğum Parası Türkiye’de çalışma hayatındaki kadınların hakları son yıllarda önemli ölçüde artırıldı. Böylece kadınların çalışma hayatında daha çok yer almasının da önü açılmış oldu, özellikle maddi destekler önemli avantajlar sağlıyor. 9.10.2019
Ticaret Savaşlarında Savunma Aracı Olarak Gözetim Uygulaması Ticaret savaşlarının gündemden düşmediği bu günlerde, tarife oranlarına ilişkin uluslararası düzenlemelerin bağlayıcılığı karşısında, tarife dışı önlemler ülkelerin kullandıkları hem savunma hem de ülkelerin uygulamalarına karşılık verme araçları arasında ön sıralarda yer almakta. 9.10.2019
ABD–Çin Arasındaki Rekabetin Dünyaya Etkisi ABD–Çin Arasındaki Rekabetin Dünyaya Etkisi ABD ve Çin arasındaki ticaret, kur, teknoloji gelişmeleri tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor; zira dünyanın iki büyük ekonomisi kalabalık nüfusuyla ve askeri gücü ile tüm global makro dinamikleri değiştirebilecek nitelikte. 9.10.2019
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Yatırım teşvikleri, belirli üretim alanlarının ya da ekonomik faaliyetlerin özendirilerek daha hızlı gelişmesinin sağlanması amacıyla girişimcilere devlet tarafından maddi veya gayri maddi destek verilmesi olarak tanımlanır. 9.10.2019
Şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı durumlarda söz konusu husus gerekçeleri ile birlikte faaliyet raporunda açıklanır. Bu şekilde yönetim kurulu hem kurul hem de üye bazında, özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. 9.10.2019