Sorular içinde arama yapmak istiyorum.
Kategori içinde arama yapabilirsiniz.
Kategori listeleri için tıklayınız.
Sıkça Sorunlan Sorular arşivimizden yararlanabilirsiniz.
Kategori seçerek veya arama yaparak sorunuzun cevabına kolayca ulaşabilirsiniz.

Sayın yetkili,
Bir kıyafet markasının bayiliğini almak istiyoruz. İlgili firma bayilik şartı için 50 bin TL lik banka teminat mektubu ve sıralı çekler istiyor. Belirtilen nakte sahip değiliz ancak 3.500 TL lik düzenli bir gelire sahibim. Bankadan kredi kullanarak ya da varsa başka bir yöntemle bu teminat mektubunu vermek mümkün mü?

Belirtmiş olduğunuz konu hakkında bilgi alabilmeniz için Halkbank Şubesi ile görüşmenizi rica ederiz.

Şubelerimizin iletişim bilgilerine aşağıda yer alan adresten ulaşabilirsiniz.

http://www.halkbank.com.tr/addresses/address.asp

Kooperatif kredilierini kullanan ortaklar hangi muafiyet ve istisnalardan faydalanabilir?
 

Kredi kullanan Kooperatif ortakları:
  • Gider vergisi istinası
  • Damga vergisi istisnası
  • Fon kesintisi muafiyeti
  • Düşük oranlı faiz uygulaması
  • muafiyet ve istisnalardan faydalanırlar

Bankanızın ihracatçılara eximbank dışında sağladığı krediler nelerdir? 6 ay vade ile 100.000$'lık ihracatçılara sağladığı bir kredi var mıdır? Varsa Şartları nelerdir?

İhracatçı firmalara Eximbank kaynaklı kredilerimizin dışında, Bünye Kaynaklı Döviz Kredisi ve KOSGEB KOBİ ihracat Destek Kredisi kullandırılmaktadır.
KOSGEB KOBİ ihracat Destek Kredisinde faizinin tamamı KOSGEB tarafından, anaparası Bankamız kaynaklarından karşılanmak üzere bir kobi için kullandırılabilecek azami kredi limiti 100.000.- Amerikan Dolarıdır. Kredinin vadesi 6 aydır. Krediden faydalanabilmek için,
• KOSGEB KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu (YDTF)
doldurmuş ve KOSGEB tarafından onaylanmış,
• Kambiyo mevzuatına göre döviz kredisi kullanma ehliyetine sahip,
• Ürettiği malları ihraç eden veya ihracat kayıtlı satış yapan,
• 250 kişiden az çalışan istihdam eden,
• Yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon TL’nı aşmayan,
• Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE) kriterleri Kısım D - İmalat Sanayi veya bilgisayar yazılımı kapsamında faaliyette bulunan,
şartlarına uyulması gerekmektedir.
KOBİ’nin 6 aylık kredi vadesi sonunda ihracat taahhüdünü ve kredi riskini kapatması koşuluyla, kaynakları dâhilinde KOSGEB tarafından da uygun görülmesi durumunda, son işlem üzerinden asgari 30 gün geçmesi kaydı ile KOBİ’lerin ikinci kredi kullanımı mümkün olabilecektir.
Bünye Kaynaklı Döviz Kredisi; azami 1 yıl vadeli olarak kullandırılmakta ve kredi üst limiti bulunmamaktadır.

Ben kadın girişimcilere ilk adım kredisinden yararlanıp küçük bir büfe-lokanta gibi bir yer açmak istiyorum. Bankanızdan kredi alabilir miyim? Kredi şartları nelerdir?

Bu krediden, başvuru tarihi itibariyle, ilk defa iş kurmak isteyen veya 1 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan Kadın Girişimciler yararlanabilir. Tercihe göre aylık eşit taksitli ya da dönemsel taksitli olarak verilecek kredi, 6 ay ila 1 yıl arasında ödemesiz dönem ve azami 60 ay vade imkanı sunuyor. Kredide limitler ise eğitim ve tecrübeye göre belirleniyor. Ayrıntılı bilgiye web sitemizde bulunan KOBİ Destekleri alanından ulaşabilirsiniz.”