Halk'ın Kobi Sigortası

KOBİ ya da esnafsanız, işyerinizi toplam sigorta bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan risklere karşı “Halk'ın Kobi Sigortası” sigortası ile güvence altında.

Sigorta teminatı nelerdir?

HALK'IN KOBİ SİGORTASI'nın ESNAF ve KOBİ’lere SUNDUĞU TEMİNATLAR:

Her müşteriye, kendi sektörüne özel poliçelerle, sektör genelinde verilen en geniş teminatlardır.
Sektörler hakkında bilgi almak için tıklayınız..

Tek poliçede bütün teminatları sağlayabilme özelliği bulunmaktadır.
Halk'ın Kobi Sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Asistans hizmeti verilmektedir.

OTOMATİK TEMİNATLAR:

Yangın, Dahili Su, Duman, Yer Kayması, Kara Ve Hava Taşıtları Çarpması, Kar Ağırlığı, Kazı Sonucu Yer Kayması, Acil Sağlık, Dahili Nakliyat(Kamyon Klozu), Yazılmayan Riskler,İzolasyon, Arızi İnşaat İşleri,Geçici Adres Nakli, Kira Kaybı, Alternatif İşyeri Masrafları, Raf-Vitrin Devrilmesi

İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR:

Deprem, Seylap (Sel/Su Baskını), Yangın İş Durması, Yangın Mali Mesuliyet, G.L.K.H.H. Terör, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması, Makine Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması, Elektrik Hasarları, Bina Sabit Kıymet Hırsızlık, Nakit Para Kıymetli Evrak, Cam Kırılması, Reklam Panosu Teminatı, Totem Teminatı, İşveren Mali Sorumluluk, 3.Şahıs Sorumluluk, Asansör Kaza Sorumluluk, Ferdi Kaza, Taşınan Para, Emniyeti Suistimal, Yangın Peyzaj, Müşteri Eşyaları Hırsızlık, İş Durması Fatura Ödeme, Fiziki Zararlar

YENİ TEMİNATLAR:

İzalasyon Yetersizliği ve kaybı Klozu , Geçici Adres Nakli Klozu, Yenileme ve Arızi İnşaatı İşleri Klozu, Tabela Kırılması&Raf-vitrin Devrilmesi Klozu, Acil Sağlık Teminatı Klozu, Fiziki Zararlar Klozu, Taşınan Para Klozu, Emniyeti Suistimal Klozu, Ferdi Kaza, Asansör Sorumluluk Teminatı Klozu ,Reklam Panosu Sorumluluk Teminatı Klozu, İş Durması Sonucu Fatura Ödemesi Teminatı Klozu, KOBİ Asistans Hizmeti

Kobi Asistans Hizmeti

Tesisat, elektrik, acil tıbbi danışma, ve ambulans gibi işyeri yardım hizmetleri, hukuki danışma, ve güvenlik şirketi temini gibi ek hizmetler, profesyonel işyeri organizasyonu gibi bir çok konuda bilgi ve destek sağlayan bilgi hattı hizmetleri bulunmaktadır.

Sigorta Süresi

Halk'ın Kobi Sigortası 1 yıl sürelidir.

Prim Ödeme Şekli

Bankamız kredi kartına 6 eşit taksit yapılabilecektir.

Bu sigortaya sahip olmak için ne yapmalıyım?

Size en yakın Halkbank Şubesi’ne başvurmanız yeterlidir. Poliçeniz, başvurduğunuz şubede riskleriniz anında teminat altına alınarak size hemen teslim edilir.

Akaryakıt İstasyonları Paket Sigortası

Akaryakıt istasyonları ve akaryakıt istasyonlarında bulunan marketlerin bina, demirbaş, dekorasyon, emta, makina tesisatı vb. sigorta ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmış geniş kapsamlı poliçedir.

Akaryakıt İstasyonları Paket Sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Akaryakıt İstasyonları Paket Sigortası ile güvence altına alınan teminatlar nelerdir?

 • Yangın (yıldırım ve infilak dahil)
 • Yangın Mali Sorumluluk  
 • Dahili Su, Duman, Fırtına, Kara, Hava ve Deniz taşıtları çarpması,
 • Enkaz Kaldırma Giderleri
 • İş Durması
 • Kira Kaybı
 • 3.Şahıs Sorumluluk
 • Cam Kırılması
 • GLKHHKNH ve Terör
 • Yer Kayması, Kar Ağırlığı  
Akaryakıt istasyonları paket sigortaları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.
 
Sigorta Süresi
 
Akaryakıt istasyonları paket sigortaları 1 yıl sürelidir.
 
Ödemelerimi Nasıl Yapabilirim?
 
Firmalar ödemelerini %25 ‘i peşin 5 eşit taksit olarak yapabilir ya da peşin ödeyerek peşin ödeme indiriminden yararlanabilirler. Halk Bankası kredi kartı sahipleri 8 eşit taksit imkanından da faydalanabilir.
 
Bu sigortaya sahip olmak için ne yapmalıyım?
 
Size en yakın Halkbank Şubesi’ne başvurmanız yeterlidir. Poliçeniz, başvurduğunuz şubede riskleriniz anında teminat altına alınarak size hemen teslim edilir.

 

Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası

Otelde konaklayan müşterilerin, otel işletmecisinin/sahibinin kusuru neticesinde uğrayabilecekleri maddi ve/veya bedeni zararlar karşısında otel sahibinin/işletmecisinin sorumluluğunu teminat altına alır.

Otel ve Tatil Köyü Paket Poliçesi ile güvence altına alınan teminatlar nelerdir?

 

 • Yangın (yıldırım ve infilak dahil)
 • Yangın Mali Mesuliyet
 • Kasa Yangın – Kasa Hırsızlık
 • Deprem
 • Seylap
 • GLKHHKNH ve Terör
 • Ek Teminatlar (Dahili Su, Fırtına, Duman, Kara)
 • Hava ve Deniz taşıtları Çarpması, Yer Kayması Kar Ağırlığı)
 • Makine Kırılması
 • Elektronik Cihaz
 • Emniyeti Suistimal
 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Ferdi Kaza
 • Otel Sorumluluk
 • Gıda Bozulması
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Enkaz Kaldırma Giderleri
 • Kira Kaybı
 • Alternatif Otel Masrafları
 • Alternatif Konaklama Masrafları
 • Otel Otopark Sorumluluk
 • Gıda Zehirlenmesi
 • İş Durması
 • Spor Etkinlikleri ve Sağlık Kulübü
 • Müşteri Eşyaları
 • Müşteri Nakit ve Müşteri Eşyaları
Otel ve tatil köyü paket sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
Sigorta Süresi
 
Otel ve Tatil Köyü Sigortaları 1 yıl sürelidir.
 
Prim Ödeme Şekli
 
Prim ödemelerinizi %25‘i peşin 5 eşit taksit olarak yapabilir ya da dilerseniz peşin ödeyerek peşin ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz. Halkbank kredi kartına sahipseniz 8 eşit taksit imkanından da faydalanabilirsiniz.
 
Başvuru İçin
 
Size en yakın Halkbank Şubesi’ne başvurmanız yeterlidir. Poliçeniz, başvurduğunuz şubede riskleriniz anında teminat altına alınarak en kısa sürede size ulaştırılacaktır.

Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

Emniyeti Suistimal Sigortası

Sigortacı, sigortalının emrinde veya hizmetinde çalıştırdığı, SGK ya bağlı olarak ücret bordrolarına kayıtlı(aşağıda isim listesi bulunan) olan kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A-4.5 maddesi hükmünce ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde temin edilir.

Eczane Paket Sigortası

Eczaneniz Halk Eczane Paket Sigortası ile koruma altında!

Eczanenizi risklere karşı “Halk Eczane Paket Sigortası” ile güvence altına alın. Sektörünüzün ihtiyaçlarına özel olarak düzenlenmiş tek poliçe ile olası kayıplarınızı en aza indirin, işinize kesintisiz devam edin!

Teminat Kapsamı

 • Yangın ( İnfilak , Yıldırım dahil)
 • Deprem
 • Seylap
 • Fırtına
 • GLKHHKNH + Terör
 • Toprak kayması
 • Kasa Yangın
 • Dahili su
 • Duman
 • Kara –Hava –Deniz taşıtları çarpması
 • Kar Ağırlığı
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Yangın mali Sorumluluğu ( Limitli )
 • Yangın mali Sorumluluğu ( Ek teminat )
 • İş durması
 • Kira Kaybı
 • Alternatif işyeri değişiklik masrafları
 • Dolu
 • İzolasyon eksikliği
 • Arızi inşaat işleri
 • Yeni Değer Klozu
 • Geçici adres nakli
 • Nöbet Klozu
 • Yakıt Sızması
 • Asistans
 
Genel Zararlar
 • Hırsızlık
 • Kasa hırsızlık
 • Reçete Küpür Hırsızlık
 • Taşınan para
 • Cam kırılması
 • Makine kırılması
 • Makine kırılmasına bağlı ilaç bozulması
 • Elektronik cihaz
 • Raf-vitrin devrilmesi
Genel Sorumluluk
 • İşveren sorumluluk
 • Üçüncü şahıs sorumluluk
 • Mesleki Sorumluluk
Kaza
 • Ferdi kaza
 • Tedavi masrafları
 • Hukuksal Koruma
 • Emniyeti suistimal

Sınai ve Ticari Yangın Sigortası

 

Halk Sınai İşletme Sigortası sizi ve işletmenizi, Yangından depreme, hırsızlıktan su baskınlarına Makine Kırılmasından Elektronik cihazlarınıza ve Sorumluluk sigortalarına kadar en çok maruz kalacağınız risklere karşı ekonomik seçeneklerle teminat altına alıyor.

Teminat Kapsamı
 • Yangın ( İnfilak , Yıldırım dahil)
 • Deprem
 • Sel su baskını
 • Deprem ve sel dışındaki diğer dogal afetler (Fırtına)
 • GLKHHKNH + Terör
 • Toprak kayması – kazı sonucu toprak kayması
 • Kasa Yangın
 • Dahili su
 • Duman
 • Kara –Hava –Deniz taşıt çarpması
 • Kar Ağırlığı
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Yangın mali Sorumluluğu ( Limitli )
 • Yangın mali Sorumluluğu ( Ek teminat )
 • İş durması
 • Taşınan para
 • Emniyeti Suistimal
 • Hırsızlık
 • Kasa hırsızlık
 • Cam kırılması
 • Makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • Ferdi kaza
 • İşveren sorumluluk
 • Üçüncü şahıs sorumluluk
 • Asansör sorumluluk