Esnafa Kredi Hayat Sigortası

Esnafımız güvence altında…
 
Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran esnaf ve sanatkarlarımız için oluşturduğumuz “Esnafa Kredi Hayat Sigortası”  ile siz değerli esnaf ve sanatkarlarımızı hayatınızla ilgili oluşabilecek potansiyel risklere karşı koruyarak güvence altına alıyoruz. Üstelik bu güvenceye, Bankamızdan kullandığınız/kullanacağınız Hazine Destekli esnaf kredilerinin borcunu da dahil ediyoruz.

Sigorta Teminatı

Vefat Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde, poliçenin teminat limiti kapsamında, sigortalının Bankamıza olan tüm borcu kapatılır. Söz konusu borcun kapatılmasından sonra kalan tutar, evvelce tayin edilmiş lehdar/ lehdarlarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine vefat tazminatı olarak ödenir.

Maluliyet Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu tam ve sürekli sakatlığı halinde, sakatlık tazminatı Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları kapsamında maluliyet cetveline göre doğrudan sigortalıya ödenir. Maluliyet teminatından sonra 3 ay içinde gerçekleşen vefat durumlarında vefat teminatı ödenmez, sigorta sonlanır.
Sigorta teminatı asgari 20.000 TL, azami 300.000.-TL’dir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için sizi en yakın Halkbank Şubesine bekliyoruz…