Eximbank Kredileri

İhracatınızı geliştirmek ve daha ucuz finansman sağlamak için; Bankamız aracılığı ile Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) kredileri kullanabilirsiniz.

Eximbank tarafından ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılan kredi paketleri;
 • Vergi, resim, harç ve fondan muaftır
 • Sizlere ucuz kredi imkanı sağlar.
 • Mal sevkinden önce TL ya da döviz olarak kullanılabilir.

Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredisi

Eximbank tarafından, belirli malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan ve Bankamızca da aracılık edilen Türk Lirası ve Döviz İhracat Kredisi türüdür. Şirketiniz, ihracat faaliyetinde ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunuyorsa, söz konusu krediden yararlanabilmektedir.

 • Söz konusu kredi; vergi, resim ve harç ile KKDF istisnasına tabidir.
 • Faiz oranları yükselse bile vade sonuna kadar kredinin açıldığı tarihteki faiz oranıyla krediyi kullanırsınız.
 • Faiz oranları, Eximbank tarafından piyasa faiz oranlarına göre daha düşük belirlendiği için şirketinize faiz avantajı sağlar.

Detaylı bilgi: http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-56/kisa-vadeli-ihracat-kredileri.html

Eximbank Sevk Öncesi Döviz-TL KOBİ İhracat Kredisi

Küçük ve orta boy , ihraç bağlantılı mal üreten imalatçı, imalatçı – ihracatçı özelliğine sahip firmaları ihracata yönlendirmek, bu konudaki sevk öncesi finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için taahhüt edilen FOB ihracat tutarının %100’üne kadar kullandırılır.
 
Krediye;
 • Çalışan sayısı max 250 kişi olan,
 • Yılık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’nı aşmayan, 
 • Kayıtlı olunan oda tasdikli "Sanayi Sicil Belgesi" veya "Kapasite Raporu"na sahip olan işletmeler başvurabilir.

Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredisi

Eximbank tarafından, belirli malların serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan ve Bankamızca da aracılık edilen Türk Lirası ve Döviz İhracat Kredisi türüdür. Şirketiniz, ihracat faaliyetinde ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunuyorsa, söz konusu krediden yararlanabilmektedir.
 
 

Türk Eximbank İhracat Aval Kredisi

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı/ihracatçı ve ihracatçı firmaların TL veya YP cinsinden borçlu olarak tanzim ettiği bonolara Bankamızca aval verilmesi suretiyle Türk Eximbank tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) reeskont ettirilerek temin ettiği fonun firmalara aktarılması yöntemi ile kullandırılır.

T.Eximbank Reeskont Kredisi

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından ihracatçı firmalar lehine kullandırılan kredi türüdür.

 • Krediden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçı ihracatçı ve ihracatçı firmalar yararlanabilmektedir.
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) azami 240 milyon USD ve diğer firmalar ise azami 180 milyon USD tutarında bu krediden yararlanabileceklerdir. Limitlerin yarısı 120 gün vadeli diğer yarısı 240 gün vadeli olarak kullanılabilir.
 • Yeni düzenlemeyle Reeskont  TL/Döviz Kredilerinin vadesi azami 240 gün olarak düzenlenmiştir.
 • KOBİ tanımına uygun imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmalar için, 120 günlük kısmı Eximbank kaynaklarından desteklenecek şekilde azami 360 gün vadeli Reeskont Döviz Kredisi kullanım imkanı sağlanmıştır.

Detaylı bilgi: http://www.eximbank.gov.tr/TR/belge/1-71/reeskont-kredisi-rk.html

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;