• Yatırım Teşvik Belgesi

 

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı

Kimler Yararlanabilir: Yatırım taahhüdü veren tüm işletmeler

Destek Miktarı:

 • KDV ve Gümrük vergileri %100 muafiyet,
 • Kurumlar vergisi ve SSK işveren payı indirimi
 • Faiz indirimi 
  • III. Bölgede TL cinsi kredilerin 3 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 1 puanı
  • IV. Bölgede TL cinsi kredilerin 4 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 1 puanı,
  • V.Bölgede TL cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 2 puanı
  • VI.Bölgede TL cinsi kredilerin 7 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 2 puanı
  • Ar-Ge ve Çevre Yatırımlarında TL cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 2 puanı,
  • Stratejik Yatırımlar TL cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin 2 puanı,
  • 49 Yıllığına Hazine arazisi tahsisi verilmektedir.

Destek Süresi:

 • Destek süresi 24 aydır. Yatırımcının yatırımı tamamlayamaması durumunda 12 ay süre uzatımı verilebilmektedir.
 •  Büyük yatırımlarda 36 ay ve üzeri süre verilmesi mümkündür.

Destek Konuları:

Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların desteklenmesi amacıyla devlet tarafından verilen bir belgedir.

Destek Kapsamı:

 • Yatırım Teşvik Belgesi, yapacağınız yatırım ilin öncelik konularında değil ise alt limiti Müsteşarlıkça belirlenen yatırım taahhüdüne karşılık yapılan yatırımlarda, alınacak makine ekipman KDV ve Gümrük Vergisi muafiyetini sağlar.
 • Yatırım Teşvik Belgesi, yapacağınız yatırımın konusu, bulunduğunuz ilin öncelik konularında ise KDV ve Gümrük Vergisi muafiyetine artı olarak, SSK işveren payı indirimi, Kurumlar Vergisi indirimi, kredi faiz indirimi ve yatırım yeri için arazi tahsisi sağlar.