• Kırsal Kalkınma Programları
 • IPARD Destekleri

 

Başvuru Mercii: Tarım Bakanlığı (TEDGEM)

Kimler Yararlanabilir: Gerçek kişiler, Tüzel kişiler, Vakıflar, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile üst örgütleri

Proje Üst Limiti:

 • Şahıs Firmaları : 150.000 TL
   
 • Tüzel Kişilik : 600.000 TL

Destek Oranı: %50

Destek Süresi: 2 ay

Destek Konuları:

 • Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması (Soğuk hava deposu, silo vb.), ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı,
 • Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik faaliyette bulunan mevcut faal olan veya faal olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar
 • Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik önceden başlamış yarım kalmış veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar

Destek Kapsamı:

 • Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
 • İnşaat işleri alım giderlerine,
 • Proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri alım giderlerine,destek verilmektedir.

  

Başvuru Mercii: TKDK (Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)

Desteklenen İller: Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat, Diyarbakır, Van, Hatay, Ordu, Trabzon

Başvuru Üst Limiti: 3.000.000 Euro

Destek Oranı: %50 ile %65 arası

Destek Konuları:

 • Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
 • Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
 • Kırsal Turizm
 • Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Destek Kapsamı:

 • Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
 • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
 • Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi