• Kalkınma Ajansları

 
 
Başvuru Mercii: Kalkınma Ajansı Büroları

Kimler Yararlanabilir: KOBİ’lerin, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden işletmelerin,  kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin minimum 3 ay ile 1 sene arasında faaliyet gösteren, daha çok mevcut kapasitenin geliştirilmesi ile ilgili yatırım yapacak yatırımcılar faydalanabilir.

Destek Üst Limiti: Kar Amacı Güden: 500.000TL ‐ Kar Amacı Gütmeyen: 2.000.000TL

Destek Oranı: Kar Amacı Güden: %50 ‐ Kar Amacı Gütmeyen: %90

Başvuru Süresi: 2 ay

Destek Konuları: Kalkınma Ajansları belirledikleri illere ve bölgelere özel farklı ihtiyaç konularında hibe çağrısına çıkmaktadır. Kalkınma Ajanslarını genel olarak ele aldığımızda bugüne kadar çağrıya çıkan bir çok Kalkınma Ajansı’nda aşağıda ki konuların yer aldığını görülmüştür;

 • Ar‐Ge, inovasyon ve markalaşma,
 • İşletmelerin yatırım, modernizasyon ve kapasite artırım faaliyetlerini desteklemek
 • Verimlilik ve rekabet gücünün arttırılmasının,
 • Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
 • İşletmelerin marka, patent, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi yoluyla kalite ve rekabet güçlerinin arttırılması,
 • İşletmelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınmasının sağlanara hizmet ve ürün kalitesinin arttırılması,
 • Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi,
 • Turizme yönelik altyapıyı geliştirmek,
 • İstihdam arttırıcı ve çevreye duyarlı projeler,
 • İşletmelerin pazarlama ve dış ticaret kapasitesinin iyileştirilmesi.

Destek Kapsamı: Kalkınma Ajanslarının belirlediği sektörlerde ve alanlarda;

 • Makine, ekipman ve teçhizat alımı, ‐ İstihdam,
 • Fuar, katalog, broşür, web tasarım, ‐ Pazarlama,
 • İşe özel araç alımı, ‐ Küçük çapta yapım işleri,
 • Kalite belgeleri, ‐ Ar‐Ge çalışmaları giderleri karşılanmaktadır.