Ekonomi Bakanlığı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Programı

Başvuru Mercii: İhracatçılar Birliği

Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Destek Üst Limiti: 25.000$

Destek Oranı: %50

Destek Konuları:

 • ISO 9000 serisi
 • ISO 14000
 • CE işareti
 • Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
 • Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporları

Destek Kapsamı:

 • Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgelerinin alımı,
 • İnsan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı İstihdam Yardımı Programı

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı
 
Kimler Yararlanabilir: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Destek Üst Limiti: 9.000 $ ile 18.000 $ arası

Destek Oranı: %75

Destek Konuları: Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.

Destek Kapsamı:

 • Yönetici maaş giderleri,
 • Eleman maaş giderleri.

Ekonomi Bakanlığı Tasarım Desteği Programı

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Kimler Yararlanabilir: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri

Destek Üst Limiti: 50.000 $ ile 300.000 $ arası

Destek Oranı: %50

Başvuru Süresi: 4 yıl

Destek Konuları: Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen;

 • Tasarımcı şirketleri,
 • Tasarım ofisleri ile Birlikler,
 • Tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam danışmanlık harcamaları ile
 • Yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasını amaçlanmaktadır.
   

Destek Kapsamı:

 • Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
 • Tasarımcı Ofislerinin Desteklenmesi
 • Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi

Ekonomi Bakanlığı Türki Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualİty'nin Desteklenmesi Programı

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Kimler Yararlanabilir: İhracatçı Birlikleri,Üretici Dernek/Birlikleri,Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler

Destek Üst Limiti: 50.000 $ ile 300.000 $ arası

Destek Oranı: %50-%80

Başvuru Süresi: 6 ay

Destek Süresi: 4 yıl

Destek Kapsamı:

1) İhracatçı Birliklerinin; Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000$
2) Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000$
3) Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin;  İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak:
a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:
 
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla 50.000$, Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300.000$,
 • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faal. dahildir)
 • Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri yıllık en fazla 500.000$,
 • Mağaza\lokanta\kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları /açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla 400.000$,
 • Kiraladıkları/kiralayacakları reyonlara ilişkin kira/komisyon giderleri yıllık en fazla 200.000$, Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira/komisyon giderleri yıllık max 200.000$,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri yıllık en fazla 50.000$,
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla 50.000$, Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000$,
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri en fazla 500.000$,İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri yıllık en fazla 200.000$, desteklenmektedir.

 b) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları,
 • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
 • Yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları (Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine dahildir). Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, ondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet /komisyon harcamaları
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri, İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri, desteklenmektedir.

Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

Başvuru Mercii: İhracatçılar Birliği

Kimler Yararlanabilir:

 • Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler
 • Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel DışTicaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler.

Destek Üst Limiti:

 • İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Programları: 400.000$
 • Yurt Dışı Pazarlama Programları: 150.000$
 • Alım Heyeti Programları: 100.000$
 • İstihdam Programları: Emsal Brüt Ücret
 • Bireysel Danışmanlık: 50.000$ 

Destek Oranı:

 • İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Programları: %75
 • Yurt Dışı Pazarlama Programları: %75
 • Alım Heyeti Programları: %75
 • İstihdam Programları: %75
 • Bireysel Danışmanlık: %70

Destek Konuları:

 • İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Programları: Program organizasyonuna yönelik faaliyet giderleri, ödenecek eğitim ve/veya danışmanlık hizmet bedeli, konaklama ve ulaşım giderleri
 • Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları: ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri
 • İstihdam Programları: ilk defa istihdam edilecek uzman personeller

Destek Kapsamı:

 • İhtiyaç Analizi, Eğitim ve Danışmanlık Programları: 36 ay
 • Yurt Dışı Pazarlama: 5 Adet
 • Alım Heyeti Programları: 10 Adet
 • İstihdam Programları: 2 Kişi
 • Bireysel Danışmanlık: 3 Yıl

Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarını Desteklenmesi Programı

Başvuru Mercii: İhracatçılar Birliği

Kimler Yararlanabilir: Yerli Fuar Organizatörleri

Destek Üst Limiti: 5.000 $ ile 25.000 $ arası

Destek Oranı: %50

Destek Konuları: Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır

Destek Kapsamı:

 • Tekstil-konfeksiyon-halı
 • Deri (ayakkabı dahil)
 • Taşıt araçları ve yan sanayi
 • Gıda ve gıda teknolojisi
 • Elektrik/elektronik sanayi
 • Madeni eşya sanayi
 • Toprak sanayi
 • İnşaat malzemeleri
 • Mobilya sanayi

Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Yurt Dışı Fuarlara Katılım DesteğiProgramı

Başvuru Mercii: İhracatçılar Birliği

Kimler Yararlanabilir: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları

Destek Oranı: %50-%75 arası

Destek Kapsamı:

 • Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi
 • Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Bireysel Katılımların Desteklenmesi
 • Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği

Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı

Kimler Yararlanabilir: Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ve döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile işbirliği kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlar

Destek Üst Limiti:

 • Yurt dışı Pazar Araştırma Desteği: 7500$
 • Pazara Giriş Desteği;
  • Rapor ve Danışmanlık Desteği: 200.000$
  • Yurt Dışı Tanıtım Desteği: 300.000$
 • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği: 150.000$
 • E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği: 10.000$

Destek Oranı:

 • Yurt dışı Pazar Araştırma Desteği: %70
 • Pazara Giriş Desteği;
  • Rapor ve Danışmanlık Desteği: %75
  • Yurt Dışı Tanıtım Desteği: %50
 • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği: %50
 • E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği: %70

Destek Konuları:

 • Yurt dışı Pazar Araştırma Desteği: Ulaşım, Konaklama
 • Pazara Giriş Desteği; Rapor ve Danışmanlık hizmeti alımı, Ulaşım, Konaklama, Tanıtım ve Organizasyon giderleri
 • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlar Desteği: Ulaşım, Konaklama, Tanıtım ve Organizasyon giderleri
 • E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği: E-Ticaret sitelerine üyelik giderleri.

Destek Kapsamı:

 • Yurt dışı Pazar Araştırma Desteği: takvim yılı içerisinde en fazla 10 gezinin, gezi başına 10 günlük kısmı
 • Pazara Giriş Desteği; en fazla 2 yıllık rapor alımı
 • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği: en fazla 5 sektörel ticaret heyeti ve 10 alım heyeti programı
 • E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği: en fazla 5 e-ticaret sitesi için, en fazla 3 yıl süresince
Başvuru Mercii: İhracatçılar Birliği

Kimler Yararlanabilir: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları
 

Destek Üst Limiti: 50.000 $ ile 250.000 $ arası

Destek Oranı: %50

Destek Süresi:4 yıl

Başvuru Süresi: 6 ay

Destek Kapsamı:

 • Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi,
 • Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
 • Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi