Dünya Bankası Enerji Verimliliği ESCO ve Satıcı Kredisi Hibesi

Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi Teknik Danışmanlık desteği kapsamında Global Çevre Fonu (GEF) tarafından sağlanmakta olan ve Dünya Bankası’nın aracılık ettiği  hibeden yararlanmayı talep eden firmaların, Dünya Bankası tarafından değerlendirilmek üzere aşağıdaki dokümanlar çerçevesinde Bankamıza başvuru yapmaları ve aracılığımızla Dünya Bankası’ndan uygunluk almaları gerekmektedir.

Hibe, DB En. Ver. Kredisinden kullanım yapan firmalar arasından “ilk gelen ilk alır” prensibi çerçevesinde kullandırılacaktır.

Enerji Verimliliği Teklif Çağrısı

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Enerji Hizmet Şirketleri, Satıcı Kredisi ve Leasing Projeleri)
 
T. Halk Bankası (Halkbank), Dünya Bankası’ndan temin ederek müşterilerine kullandırmakta olduğu KOBİ Enerji Verimliliği Projesi kapsamında, Global Environment Fund (GEF - Küresel Çevre Fonu)`dan söz konusu proje ile ilişkili olarak kullandırılmak üzere Dünya Bankası aracılığıyla bir hibe sağlamıştır. Bu hibenin bir kısmının gelirin performansa dayalı olduğu enerji performans sözleşmesi karşılığı proje gerçekleştiren enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) projelerinin ve alternatif finansman modellerinin (enerji verimli makine-ekipman satıcısı) desteklenmesi için kullanılması öngörülmektedir. Bankamıza değerlendirme için ulaşan projelerden teknik değerlendirme sonucu uygun görülenlerin toplam hibe limitleri dahilinde firma başına 100.000 USD’yi veya kullanmış oldukları Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği kredisinin %10’unu aşmayacak biçimde, hangi tutar daha dusukse, hibe sağlanması hedeflenmektedir. Soz konusu destek enerji verimli makine-ekipman satıcıları; enerji verimliliği sağlayan ekipman imalatçıları/tedarikçileri, enerji verimliliği sağlayan ekipmanlar için leasing işlemi yapan şirketleri kapsamaktadır.
 
Sunulacak projenin hibeye konu olabilmesi için (i) ESCO’nun, (ii) Satıcı/Tedarikçi firmanın, (iii) leasing kuruluşunun ya da (iv) bu firmalarla enerji performans sözleşmesi, enerji verimli ürün satışı/kredi ilişkisine giren firmanın Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi kapsamında KOBİ ya da Orta Ölçekli Firma sınıflandırmasına(*) girmesi gerekmektedir. Enerji performans sözleşmesi(EPS), bir ESCO ile müşteri arasında imzalanan ve önceden tanımlanmış bir dizi yatırım veya önlem sonrasında belirli bir enerji tasarrufu veya verimlilik artışı sağlamayı garanti eden, ESCO’ya yapilacak odemeyi ise bu garantiyle (proje sonrası gerçekleştirilecek dogrulama sonrasinda odenecek en az %30) ilişkilendiren bir anlaşmadır. Ayrıca ESCO modeli projelerde, yatırımı gerçekleştirecek enerji hizmet şirketine yapılacak ödemenin en az %30’u, Halkbank ve müşteri tarafından belirlenecek bir yöntem ile yatırım sonrası enerji verimliliğinin doğrulanması sonrası gerçekleştirilebilecektir. Bu hususlar enerji performans sözleşmesinde yer almalıdır. Proje sartlari geregi EPS taraflarindan en az birinin KOBI ya da Orta Olcekli Firma olmasi sarti aranacaktır.
 
Halkbank, yukarıdaki kriterlere uygun faaliyete veya projeye sahip tüm ilgili yatırımcıları, Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredi Programı kapsaminda oluşturulmuş söz konusu hibe imkanı için ilgilerini beyan etmeye davet etmektedir.
 
İşbu teklif çağrısı, bu bildirimin yapıldığı tarihten hibenin tamamının kullanıldığı tarihe kadar açık olacaktır. Gelen teklifler geliş sırasına göre değerlendirilecektir.
 
Teklifler aşağıdaki konuları belirlemek amacıyla değerlendirilecektir;

• Sunulan projenin teknik uygunluğu
• İlgilinin ve enerji performans sözleşmesinin teknik uygunluğu
• Proje proforma nakit akışı
• İlgilinin kredi değerliliği
 
İhtiyaç duyulması halinde, yukarıda yer verilen hususların objektif değerlendirilebilmesi ya da ek bilgi almak amacıyla ilgililerle iletişime geçilebilecektir. Tüm teklifler Dünya Bankası’nın inceleme ve ön onayına tabi olacaktır. Nihai olarak hibelerin ödenmesi de enerji tasarrufu doğrulama raporunun Dünya Bankası tarafından onaylanmasına tabi olacaktır.
 
Tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak aşağıda bilgileri verilen kişilerle mesai saatleri dahilinde (09.00 – 18.00) iletişime geçilebilecektir.
 
Teklif (proje öncesi ve sonrası enerji tüketimi, ilgili ve proje sahiplerine ilişkin kredi bilgileri, teknik proje parametrelerinin tanımı, yatırım ve teklif edilen kredi tutarı, uygulama periyodu ve teklif edilen enerji performans sözleşmesinin ana hatlarıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere) aşağıdaki e-posta adreslerine iletilmelidir.Ayrıca Halkbank’a yapılan kredi başvurusu bilgileri ve müşteri numarası da sunulmalıdır.
 
Kişi E-posta   Telefon
Recep GÜLEÇ recep.gulec@halkbank.com.tr +90 216 503 57 75
Onur BİLGİN onur.bilgin@halkbank.com.tr +90 216 503 58 20
Deniz EGE İNAN  deniz.egeinan@halkbank.com.tr +90 216 503 58 08
Hande GEZİCİ  hande.gezici@halkbank.com.tr +90 216 503 58 10

(*)  KOBİ; Türkiye’de faaliyet gösteren ve yıllık cirosu 50 milyon EUR’nun, çalışan sayısı 250’nin altında olan küçük ve orta ölçekli işletmeler. Orta Ölçekli Firma; Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ olmayan 1,500’den az çalışanı olan işletmeler anlamında kullanılmaktadır

DB-GEF Hibe Desteği Teklif Bilgi Formu

DB-GEF Hibe Desteği Teklif Bilgi Formu için tıklayınız.