Cosme Kredi Programı

KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi için Bankamız ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) Kefalet Protokolü imzalanmıştır.

Kimler Yararlanabilir?

Krediden, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘’Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanan KOBİ vasfına haiz ve yasaklı sektörlerde faaliyet göstermeyen gerçek ve tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir.

Kredi Özellikleri

Kredi Türü ve Vadesi;
  • Kredi TL  cinsinden işletme ve yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır.
  • Krediye, azami 12 aya varan anapara ödemesiz dönem olmak üzere;

- İşletme kredilerinde asgari 36 ay,  azami 48 ay vade,
- Yatırım kredilerinde asgari 36 ay, azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

  • Kredi; aylık eşit taksitli ya da 3 ayda bir eşit taksitli olarak geri ödenebilecektir. 
  • Ödemesiz dönem faizleri aylık veya 3’er aylık dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilecektir.
  • Kredi kullandırımları 01.04.2021 tarihinde sona erecektir.

Kredi Limiti;

  • KGF’nin özkaynaklardan sağlanan yararlanıcı/risk grubu başına azami limitleri geçmemek üzere 1.000.000 TL’dir.

KGF Kefalet Oranı, Kefalet Komisyonu ve Başvuru Ücreti

KGF kefalet oranı kredi tutarının %80’i kadar olup;
  • 500.000 TL’ye kadar olan kredi kullandırımlarında,  kefalet talepleri Özkaynak PGS kapsamında değerlendirilecektir.
  • 500.000 TL’yi aşan, 1.000.000 TL’ye kadar olan kredi kullandırımlarında kefalet talepleri (Özkaynak PLS kapsamında değerlendirilecektir.

Kefalet limiti üzerinden peşin olarak  % 1,5 (yüzde bir buçuk) oranında KGF komisyonu ve işlem başına 500 TL başvuru ücreti KUTA ekranından tahsil edilecektir. Takip eden yıllarda ise kefaleti sona erinceye kadar her dönemde kefalet riski üzerinden %1,5 oranında yıllık komisyonu her yıl tahsil edillir.

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;