Kredi Garanti Fonu Nedir?

Bankamızın kurucu ortaklarından olduğu Kredi Garanti Fonu (KGF),  küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle, finansmana erişimdeki teminat engelini ortadan kaldırmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

KOBİ ile bu vasıfta sayılan esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler(arsa ve konut yapısı kooperatifleri hariç), çiftçiler, kadın ve genç girişimciler ile KGF'nin Ana Sözleşmesi'nde belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek ve tüzel kişi işletmeler yararlanabilmektedir. Ayrıca KGF kefalet şartlarını taşıyan  ve KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler de yararlanabilmektedir.

Yararlanıcı tipine göre;

  • İhracatçı ve Döviz Kazandırıcı Faaliyeti Olan Firmalar,
  • Yatırımcılar,
  • Cazibe Merkezi Projesi'nden Destek Almaya Hak Kazanan Firmalar,
  • Tarım İşletmeleri,
  • Kadın Girişimciler,
  • Genç Girişimciler,
  • Diğer KOBİ'ler
  • KOBİ Dışı Firmalar

KGF teminatı ile aşağıda belirlenen kefalet oranı ve limitleri kapsamında Bankamızdan kredi kullanabilecektir.

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranı Ne Kadardır?

 
Yararlanıcı Kefalet Üst Limiti  Kefalet Oranı (%)
İhracatçılar ve Döviz Kazandırıcı Faaliyeti Olanlar
KOBİ 12 milyon TL 100%
KOBİ dışı  200 milyon TL  100%
Yatırımcılar
KOBİ  12 milyon TL  85%
KOBİ dışı  200 milyon TL  80%
Cazibe Merkezi Projesi Kapsamındaki Yatırımcılar
KOBİ  12 milyon TL  90%
KOBİ dışı  200 milyon TL  85%
Tarım İşletmeleri
KOBİ  12 milyon TL  85%
Girişimciler
Kadın ve Genç Girişimciler  1 milyon TL  90%
Diğer
KOBİ 12 milyon TL 80%
KOBİ dışı 200 milyon TL 75%

* Gayrinakdi krediler, her bir grup içinde yer alacaktır.
** 75 milyon TL'nin üzerindeki kefaletler Hazine PGS kapsamı dışında değerlendirilir.
*** Hazine PGS dışında kullandırımlar Hazine PLS kapsamında ve kefalet oranı %75 olarak uygulanır.

KGF Kefaletli Kredi Vadeleri

  • İşletme Kredileri'nde en fazla 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami vade 5 yıldır.
  • Yatırım Kredileri'nde en fazla 3 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami vade 10 yıldır.

Komisyon Oranları

Hazine Destekli Portföy Garanti Sistemi kapsamında, “Kredi Garanti Fonu” (KGF) tarafından uygulanan komisyon oranı, kefalet tutarı üzerinden kredi kullandırım tarihinde bir defaya mahsus ve peşin olarak % 0,03 (onbinde üç) olarak alınacaktır.

Nasıl Başvurulur?

Tüm Halkbank şubelerimize başvurarak KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz yeterlidir.
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;