KGF Teminatlı Genç Girişimci Kredi Paketi

Bankamızca, gençleri girişimciliğe teşvik etmek, yeni iş kurmalarını, ekonomik hayata katılmalarını desteklenmek ve kendi işini kuran genç girişimcilerin varlıklarını sürdürmelerine ve büyümelerine katkı sağlamak amacıyla ‘‘KGF Teminatlı Genç Girişimci Kredisi” oluşturulmuştur.
 
KGF Teminatlı Genç Girişimci Kredi Paketi ile; Genç Girişimcilerin KGF teminatı ile nakit ve gayrinakdi kredi ihtiyaçları karşılanacaktır. Ayrıca paket kapsamında Genç Girişimcilere;
  1. KGF teminatı ile indirimli faiz oranlı, uygun vadeli ve ödemesiz dönem seçenekli Nakit Kredi,
  2. Gayrinakit Kredi,
  3. 6 Ay ücretsiz Bankacılık İşlemleri Masraf Paketi
  4. Ücretsiz Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
ayrıcalıkları sunulacaktır.

KGF Teminatlı Genç Girişimci Kredisi

Kredinin Özellikleri
 
Kredi Limiti: Azami 1.000.000 TL
Kredi Türü: Aylık Eşit Taksitli, 3 Ayda Bir Eşit Taksitli
Kredi Vadesi: En fazla 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami vade 60 Ay'dır.

Ayrıca Genç Girişimcilerin Gayrinakit kredi talepleri de KGF teminatı ile Bankamızda karşılanabilecektir.

Ücretsiz Sunulacak Ürün ve Hizmetler

1. Genç Girişimci Masraf Paketi 

Krediden faydalanacak Genç Girişimcilere detayları aşağıda yer alan Genç Girişimci Masraf Paketi 6 boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.

Genç Girişimci Masraf Paketi
İşlemler
Halkbank Şubelerinden
Aylık Paket Fiyatı
EFT
5 Adet
6 Ay
Ücretsiz
Havale
10 Adet
Çek Karnesi (TL)
1 Adet
Diğer Banka/Bankamız Çek Tahsilatı
Sınırsız*

* 499 ile sınırlıdır.

2. Ücretsiz Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti

Genç girişimciler, www.halkbankkobi.com.tr'de yer alan uzman danışmanlarımızdan istedikleri zaman destek alabilecektir.
Aynı zamanda kadın girişimciler, www.halkbankkobigelisim.com.tr'deki online eğitimlerden ücretsiz yararlanabilecektir.

KGF Kefalet Oranı ve Komisyonu

KGF Kefalet oranı kredi tutarının azami %90’ıdır. Kredi kullandırım esnasında bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden % 0,03 (onbinde üç) KGF Kefalet Komisyonu tahsil edilmektedir.

Genç Girişimcilerden İstenen Kriterler

Mal ve hizmet üretimi, serbest meslek ya da ticari faaliyete yönelik yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi Genç Girişimciler krediden faydalanabilecektir.
 
Genç Girişimciler başvuru esnasında aşağıda belirtilen kriterleri sağlıyor olmalıdır;
  • 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını aşmamış gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla söz konusu yaş sınırları aralığındaki genç girişimcilere ait olan tüzel kişi işletmeler başvuruda bulunabilecektir.
  • Genç Girişimcinin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
  • Girişimcilerin krediyi kullanabilmeleri için işletmeyi kurmuş olması şartı aranacaktır.
  • Girişimcinin iş planında gösterilen projeyi gerçekleştirebilecek yürütme ve organizasyon yapma yeteneğine sahip olması şartı aranacaktır.
  • Kredi talebinde bulunan Genç Girişimci işletmenin yönetim ve faaliyetine aktif olarak katılıyor olmalıdır.
  • Bir işyeri kurmadan ikametgâhını işyeri olarak kullanan girişimcilerde, kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacaktır.
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;