KOSGEB Destek Programları için Teminat Mektubu

KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için işletmeler lehine Bankamız tarafından uygun koşullarda Teminat Mektubu verilmektedir.
 
Bu doğrultuda;
  • Uygulanacak yıllık komisyon oranı peşin olarak alınacaktır.
  • Teminat mektubunun risk tutarı, KOSGEB tarafından öngörülmüş desteğe konu tutar kadar olacaktır.

Gerekli belgeler;

  • İlgili KOSGEB Müdürlüğü’nün İşletme için uygun gördüğü destekleri ve tutarları, ayrıca  revizyon yapıldı ise revize edilen destek ve tutarlarını İşletmeye bildirdiği KOSGEB Müdürlüğü yazısı,
  • Bankamız mevzuatı doğrultusunda kredi değerlendirme ve tahsisine ilişkin belgeler ve sözleşmeler.

 

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;