KOSGEB Destek Programları için Teminat Mektubu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Bankamız arasında; KOSGEB Destek Programları kapsamında verilen destekler için işletmeler lehine Bankamız tarafından uygun koşullarda Teminat Mektubu sağlanması konulu protokol imzalanmıştır.
 
Hazırlanan programdan; 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler faydalanabileceklerdir.

Protokol kapsamında;

  • Uygulanacak yıllık komisyon oranı peşin olarak alınacaktır.
  • Teminat mektubunun risk tutarı, KOSGEB tarafından öngörülmüş desteğe konu tutar kadar olacaktır.

Gerekli belgeler;

  • İlgili KOSGEB Müdürlüğü’nün İşletme için uygun gördüğü destekleri ve tutarları, ayrıca  revizyon yapıldı ise revize edilen destek ve tutarlarını İşletmeye bildirdiği KOSGEB Müdürlüğü yazısı,
  • Bankamız mevzuatı doğrultusunda kredi değerlendirme ve tahsisine ilişkin belgeler ve sözleşmeler.
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;