KOBİ Değer Kredisi-2

KOBİ Değer Kredisi’ne KOBİ’lerin yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletilerek KGF kefaleti teminatlı “ KOBİ Değer Kredisi-2” oluşturulmuştur.
 
Başta imalat ve ihracat olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizi, KGF kefaleti ve avantajlı kredi koşulları sağlayan KOBİ Değer Kredisi-2 ile buluşturuyoruz.
 
KOBİ Değer Kredisi-2’nde aylık %1,54, yıllık %18,48 faiz oranı uygulanacaktır.

Kimler Yararlanabilir?

KOBİ Değer Kredisi-2’den, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘’Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanan KOBİ vasfına haiz işletmeler yararlanabilecektir.

Kredi Özellikleri

Kredi Türü ve Vadesi;

  • Kredi, TL işletme kredisi olarak kullandırılacaktır.
  • Kredi, azami 6 ayı anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.
  • Ödemesiz dönem faizleri aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilecektir.
  • Kredinin geri ödemeleri aylık eşit taksitler ile yapılacaktır.

Kredi Limiti;

0-25.000.000 TL ciro aralığındaki firmalarda;

  • 0-3.000.000 TL ciro aralığı için azami 250.000 TL,
  • 3.000.001-25.000.000 TL ciro aralığı için azami 500.000 TL’dir.

25.000.001-125.000.000 TL ciro aralığındaki firmalarda; 

  • İmalatçı/İhracatçı firmalarda azami 5.000.000 TL, 
  • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda azami 2.500.000 TL’dir.

KGF Kefalet Oranı ve Komisyonu

Kredinin teminatı olarak, Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti tesis edilecektir. Hazine Destekli KGF Kefalet oranı kredi tutarının % 80’idir.

Kredi kullandırım esnasında bir defaya mahsus ve peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden % 2 (yüzde iki) KGF Kefalet Komisyonu tahsil edilmektedir.

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;