Halkbank Çek Limit Kredisi

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınının olumsuz ekonomik etkilerinden firmalarımızı korumak, ticari faaliyetlerin aksamadan devamını sağlamak ve salgının olası hasarlarını azaltmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ekonomik istikrarın sürdürülebilmesine katkı sağlamak ve tedarik zincirlerindeki aksamayı ortadan kaldırmak için üretimden perakende ticarete kadar bütün döngüde kullanılmak üzere ‘‘Halkbank Çek Limiti Kredisi’’ oluşturulmuştur.
 
Halkbank Çek Limiti Kredisi ile müşterilerimizin, gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri Bankamız çeklerinin ödenmesi, piyasadaki güven ortamının sürdürülmesi ve firmaların ticari itibarlarının korunması hedeflenmektedir.
  • İşletmelerin gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler kapsamında düzenlenen faturalarla bağlantılı keşide edilmiş/edilecek çekler krediye konu edilebilecektir.
  • Kredi kullandırılabilmesi için, çek keşidecisi tarafından çek bordrosunun ve bu çeklerin bağlantılı olduğu faturaların ibrazı gerekmektedir.
  • Kredinin kullandırımı öncelikle Rotatif Kredi şeklinde yapılacak olup, 30/06/2020 tarihinden sonra müşterilerin talep etmesi durumunda açılan Rotatif Kredi kartonu aşağıda verilen şartlarla taksitli krediye dönüştürülebilecektir.

Kredi Özellikleri

Kredi Limiti
 
Kredi üst limiti firma kredi değerliliğine göre belirlenecektir.
 
Kredi Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli
  • Kredi, Rotatif TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.
  • Talep edilmesi halinde 30/06/2020 tarihinden sonra ilgili rotatif krediler, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere azami 24 Ay vadeli taksitli krediye dönüştürülebilecektir.
  • Taksitli krediye dönüştürülmüş Halkbank Çek Kredisi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

Krediye Uygulanacak Faiz ve Komisyon Oranı

  • Kredi’ye yıllık %9,50 faiz oranı uygulanacaktır.
  • %1,00 kredi komisyonu tahsil edilecektir.
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;