Çek Ödeme Destek Kredisi

Covid-19 virüs salgını nedeni ile iktisadi faaliyetleri etkilenen ve ticari faaliyetlerinde çek kullanan işletmelerin, ödemekle yükümlü oldukları çek bedellerini uygun finansman kaynağı ile ödeyebilmelerine imkan sağlamak üzere Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında ‘‘Çek Ödeme Destek Kredisi’’ oluşturulmuştur.
 
Çek Ödeme Destek Kredisi ile müşterilerimizin, gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında düzenleyecekleri Bankamız çekleri öncelikli olmak üzere tüm çeklerin ödenmesine yönelik fon tedarik ederek, piyasadaki güven ortamının devamına ve firmaların ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kredi Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılacak olup;

  • İşletmelerin 25.03.2020 tarihi ve öncesindeki gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler kapsamında düzenlenen (25.03.2020’ye kadar tarihli) faturalarla bağlantılı keşide edilmiş/edilecek çekler krediye konu edilebilecektir.
  • Kredi kullandırılabilmesi için, çek keşidecisi tarafından çek bordrosunun ve bu çeklerin bağlantılı olduğu faturaların ibrazı gerekmektedir.
  • İbraz edilen çek bordrosunda yer alan çeklerin keşide tarihi azami 30.06.2020 (dahil) olabilecektir.

Kredi Özellikleri

Kredi Limiti
 
Çek Ödeme Destek Kredisi kapsamında, ciro kısıtları gözetilerek verilen aşağıdaki kırılımlarda, Bankamız kredi politikaları çerçevesinde müşterilerimize kredi tahsisi ve kullandırımı yapılacaktır. Kredi limitinin, firmanın faaliyet hacmi ile ödenebilme uyumu gözetilerek belirlenmesi gerekmektedir.

Ciro (TL)
Azami Kredi Limiti (TL)
0-25.000.000
1.250.000
25.000.000-125.000.000
6.250.000
125.000.000 üzeri
12.500.000

Kredi Türü, Vadesi ve Geri Ödeme Şekli

  • Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.
  • Kredi vadesi, 3 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere azami 12 ay’dır.
  • Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

KGF Kefalet Oranı ve Kefalet Komisyonu

KGF kefalet oranı kredi tutarının %80’i kadar olacaktır.

Kefalet limiti üzerinden peşin olarak  % 0,5 (binde beş) oranında KGF komisyonu tahsil edilecektir.

Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;