• Kariyer Yönetimi
  • Ücret Yönetimi
  • Performans Yönetimi

Bankamızda göreve başlayan her personelimizin, bulunduğu unvan ve yürüteceği görev alanının özelliğine göre, kariyer yolculuğunda istediği hedeflere ulaşabilmek için, hangi süreçlerden ve basamaklardan geçmesi gerektiği Bankamızca açıkça belirlenmiş ve tüm personelimizin bilgisine sunulmuştur. Buradaki ana belirleyici faktör, kişinin gösterdiği performansı ve yetkinlikleridir. Bunun yanında, unvanın ve görevin niteliğine göre, düzenlenen yükselme sınavları ve eğitim programlarının sonuçları da diğer belirleyici faktörlerdir.

Bankamız çalışanlarının ücretleri, ülkenin genel ekonomik durumu, Bankacılık sektörünün ücret seviyeleri ve Bankamızın durumu dikkate alınarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Çalışanlarımıza ayrıca yılda dört defa, bir brüt ücret tutarında ikramiye de ödenmektedir. Bunun dışında, TOEFL, KPDS ve ÜDS sonuçları dikkate alınarak, belirli seviyelerin üzerinde yabancı dil bilgisi olan personelimize yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Bankamız şubelerinde, sayısal ve yetkinlik değerlendirmeye dayalı etkin bir performans değerlendirme süreci bulunmaktadır. Performansla ilgili tüm ölçümlemeler bankacılık sistemimiz üzerinden yapılmaktadır. Personelimiz kendi bireysel performans gelişimlerini günlük olarak izleyebilmektedir. Değerlendirme sonuçları belirli bir barajın üzerinde olanlar, performans prim sistemi çerçevesinde üç ayda bir parasal olarak ödüllendirilmektedir.