KGF Teminatlı Kadın Girişimci Kredi Paketi

Bir iş fikrine dayalı olarak ilk defa iş kuracak ya da işini kurmuş olan Kadın Girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla KGF teminatı ile “KGF Teminatlı Kadın Girişimci Kredi Paketi” oluşturulmuştur.
 
KGF Teminatlı Kadın Girişimci Kredi Paketi ile; Kadın Girişimcilerin KGF teminatı ile nakit ve gayrinakdi kredi ihtiyaçları karşılanacaktır. Ayrıca paket kapsamında Kadın Girişimcilere;
 1. KGF teminatı ile indirimli faiz oranlı, uygun vadeli ve ödemesiz dönem seçenekli Nakit Kredi,
 2. Gayrinakit Kredi,
 3. 6 Ay süreli ücretsiz KOBİ Hesaplı Bankacılık Tarifesi
 4. Hediye KOBİ Mutlu Kadınlar Sigortası
 5. Ücretsiz Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
ayrıcalıkları sunulacaktır.

KGF Teminatlı Kadın Girişimci Kredisi

Kredinin Özellikleri
 
Kredi Limiti: Azami 1.000.000 TL
Kredi Türü: Aylık Eşit Taksitli, 3 Ayda Bir Eşit Taksitli
Kredi Vadesi: En fazla 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami vade 60 Ay'dır.

Ayrıca Kadın Girişimcilerin Gayrinakit kredi talepleri de KGF teminatı ile Bankamızda karşılanabilecektir.

Ücretsiz Sunulacak Ürün ve Hizmetler

1. Kadın Girişimci Masraf Paketi
 
Krediden faydalanacak Kadın Girişimcilere detayları aşağıda yer alan Kadın Girişimci Masraf Paketi 6 boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır.
 

Kadın Girişimci Masraf Paketi
İşlemler
Halkbank Şubelerinden
Aylık Paket Fiyatı
EFT
5 Adet
6 Ay
Ücretsiz
Havale
10 Adet
Çek Karnesi (TL)
1 Adet
Diğer Banka/Bankamız Çek Tahsilatı
Sınırsız*

* 499 ile sınırlıdır.
 
2. Kadın Girişimcilere Özel KOBİ Mutlu Kadınlar Sigortası
 
KGF Teminatlı Kadın Girişimci Kredisi kullanan firmalara “KOBİ Mutlu Kadınlar Sigortası” ürünü hediye edilecektir.
 
3. Ücretsiz Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti
 
Kadın girişimciler, www.halkbankkobi.com.tr'de yer alan uzman danışmanlarımızdan istedikleri zaman destek alabilecektir.
Aynı zamanda kadın girişimciler, www.halkbankkobigelisim.com.tr'deki online eğitimlerden ücretsiz yararlanabilecektir.

KGF Kefalet Oranı ve Komisyonu

KGF Kefalet oranı kredi tutarının azami %90’ıdır. Kredi kullandırım esnasında bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden % 0,03 (onbinde üç) KGF Kefalet Komisyonu tahsil edilmektedir.

Kadın Girişimcilerden İstenen Kriterler

Mal ve hizmet üretimi, serbest meslek ya da ticari faaliyete yönelik yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi/tüzel kişi işletme sahibi Kadın Girişimciler krediden faydalanabilecektir.
 
Kadın Girişimciler başvuru esnasında aşağıda belirtilen kriterleri sağlıyor olmalıdır;
 • 55 yaşını aşmamış gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi işletmeler başvuruda bulunabilecektir.
 • Kadın Girişimcinin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
 • Girişimcinin krediyi kullanabilmeleri için işletmeyi kurmuş olması şartı aranacaktır.
 • Girişimcinin iş planında gösterilen projeyi gerçekleştirebilecek yürütme ve organizasyon yapma yeteneğine sahip olması aranacaktır.
 • Kredi talebinde bulunan Kadın Girişimci işletmenin yönetim ve faaliyetine aktif olarak katılıyor olmalıdır.
 •  Bir işyeri kurmadan ikametgâhını işyeri olarak kullanan girişimcilerde, kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacaktır.
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;