Esnafın Yanında Poliçesi

Paraf Esnaf sahipleri için hazırladığımız Esnafın Yanında Poliçesi ile 175 TL değerindeki hizmetleri 70 TL'ye alabilir, üstelik 20 TL ParafPara kazanır ve 12 taksitle ödeyebilirsiniz.

Esnafın Yanında sigortasının sağladığı teminatlar, Ferdi Kaza(Kaza Sonucu Ölüm Teminatı, Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık)Acil Sağlık Giderleri, İşyeri Yardım Hizmetleri ve İş Durması Kaynaklı Kredi Faiz Ödemesi hizmetleridir.

20 TL ParafPara kampanyası sadece Paraf Esnaf ile yapılan sigorta ödemelerinde geçerlidir.

 TEMİNATLAR

TEMİNAT ADI TEMİNAT BEDELİ BRÜT PRİM
VEFAT 60.000 TL 70,00 TL
SÜREKLİ SAKATLIK 60.000 TL
ACİL SAĞLIK 6.000 TL
İŞYERİ YARDIM DAHİL
İŞ DURMASI KAYNAKLI KREDİ FAİZ ÖDEMESİ 42.000 TL

1.FERDİ KAZA: Ferdi kaza teminatı, kaza sonucu vefat teminatı ve kaza sonucu sürekli sakatlık durumunu kapsar. Poliçede aksi belirtilmediği sürece 16-65 yaş aralığı için teminat verilebilir.

1.1 KAZA SONUCU ÖLÜM TEMİNATI : Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde poliçede yazılı lehtar ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir.

1.2 KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI: Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir

2.ACİL SAĞLIK GİDERLERİ TEMİNAT KAPSAMI

Sigorta dönemi içinde meydana gelen,

 • Kaza sonucunda bir gece hastanede yatmayı gerektiren bir bedeni yaralanmaya maruz kalan Sigortalı Kişiye ilk 12 saat içerisinde yapılan acil tıbbi, cerrahi veya hastane tedavisi giderleri veya,
 •  İlk belirtileri tedavinin yapıldığı hastaneye varılmasından önceki 12 saat ya da daha kısa bir süre içinde ortaya çıkan ve bir gece hastanede yatmayı gerektiren akut bir tıbbi hastalık sonucunda sigortalı kişiye yapılan acil tıbbi, cerrahi veya hastane tedavisi giderlerini kapsamaktadır.

Acil Sağlık Hizmetleri kapsamındaki durumlar aşağıdaki gibidir:  

 • Akut Batın: Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları; Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı.
 • Akut Masif Kanamalar: Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve ekstremite kanamaları gibi.
 • Ani Felçler.
 • Astım Krizi ve Akut Solunum Problemleri.
 • Ciddi Alerji Anaflaktik Tablolar, Hastayı şoka sokan alerjik durumlar. (Penisilin alerjisi gibi)
 • Uzuv Kopmaları.
 • Ciddi Yanıklar.
 • Her Tür Koma Durumu,
 • Donma, Soğuk Çarpması.
 • Elektrik Çarpması.
 • Isı Çarpması.
 • Kalp Krizi ve Ritm Bozuklukları, Ağır Hipertansyon Krizleri.
 • Menenjit (Beyin zari iltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Apsesi.
 • Tüm İskelet Sistemi Kırıkları.
 • Renal Kolik (Ağır böbrek sancısı). (ESWL vb. Tedavi ve operasyonlar hariç)
 • Suda Boğulma.
 • Trafik Kazası.
 • Yüksek Ateş (39,5 üzeri)
 • Yüksekten Düşme.
 • Ağır Zehirlenmeler.
 • Ciddi Göz Yaralanmaları
 • Hayvan Isırıkları
 • Tahriş edici madde yanıkları ve solunması

Acil  yardım telefonu 444 1 545 tir.

3.İŞYERİ YARDIM HİZMETLERİ:  Sigortalının  işyerinde oluşabilecek hasarlar sonucu  aşağıdaki  hizmetler verilmektedir.

 • Tesisat işler: 600 TL / 3 kere
 • Elektrik işleri:600 TL / 3 kere
 • Cam İşleri:600 TL / 3 kere
 • Anahtar işleri:600  TL / 3 kere
 • Acil Ambulans :Sınırsız / 3 Kere
 • İş yerinde Kalan Kişinin Kurtarılması: Sınırsız
 • Hukuki Danışma :Sınırsız
 • Güvenlik Şirketi temini :Sınırsız(Max.2 gün)

4.İŞ DURMASI KAYNAKLI KREDİ FAİZ ÖDEMESİ:

Sigortalıya ait işyerinin, yangın ve yangına bağlı ek teminatlar (dahili su, fırtına, taşıt çarpması, duman, GLKHHKNH ve terör) sonucu tam veya kısmi olarak 14 günden (336 saatten) fazla iş kaybına maruz kalması halinde, bankadan bu işyeri ile ilgili kullanmış olduğu kredinin aylık faiz tutarının maksimum 7.000 TL, iş kaybının birinci aydan sonra devam etmesi halinde her ay için kredi aylık faiz tutarının maksimum 7.000 TL olmak üzere toplam altı ay olmak üzere 42.000 TL ile sınırlı olacak şekilde tanzim eder.

Kullanılan kredinin aylık dönem faizini ifade eden ve hasar olarak nitelenen bu tutarın ödenebilmesi için eksper raporunda iş durması süresinin belirtilmiş olması şartı aranacaktır. Faiz tutarı banka tarafından hesaplanmış ve hasar ödemesi için Halk Sigorta A.Ş’ye bildirilmiş olmalıdır.

Poliçe, bir firma için birden çok ortağa için yapıldıysa, iş durması kaynaklı kredi faiz ödemesi teminatı açısından tek poliçe geçerli olacaktır. Her bir ortağın poliçesinden ayrı ayrı ödeme yapılmayacaktır.

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.

Konut Poliçesi

Paraf Esnaf ile Konut Poliçesi %20 indirimli!

Konut Sigortası, evinizi ve içindeki eşyalarınızı yangından depreme, hırsızlıktan su baskınlarına, ferdi kaza ve üçüncü şahıs sorumluluk ile elektronik cihaz teminatına kadar, en çok maruz kalınan risklere karşı teminat altına alan bir sigorta türüdür.

TEMİNATLAR

 • YANGIN BİNA
 • YANGIN EŞYA
 • ZORUNLU  DEPREM İHTİYARİ
 • DEPREM BİNA
 • DEPREM EŞYA
 • EK TEMİNATLAR
 • GREV LOKAVT VE H.H -KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER-TERÖR
 • YANGIN MALİ MESULİYET
 • HIRSIZLIK 
 • ELEKTRONİK GÖRSEL CİHAZ HASARLARI
 • GÖRSEL İŞİTSEL CİHAZLAR
 • CAM KIRILMASI
 • FERDİ KAZA  TEMİNATI
 • ÖLÜM VE SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI
 • TEDAVİ MASRAFLARI
 • İŞSİZLİK TEMİNATI
 • ACİL SAĞLIK TEMİNATI
 • HUKUKSAL KORUMA
 • KONUT YARDIM
 • KOMBİ KLİMA  BAKIM  TEMİNATI

TEMİNAT AÇIKLAMALARI

Yukarıdaki  teminatların tamamının seçilmesi  halinde ek olarak  aşağıdaki  teminatlarda  verilmektedir. Poliçe klozlarında açıklamalar  şeklinde  yer almaktadır.

1.KİRACI BOYA BADANA MASRAFLARI: Eşya sigorta bedelinin azami % 5'ine kadar teminat kapsamındadır.

2.İKAMETGAH DEĞİŞİKLİK GİDERLERİ: 4 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir konut için yapacağı makul ölçüdeki masraflar azami ödenecek tazminat miktarı 2.000.-(İKİBİN).-TL ile sınırlıdır.

3.İKAME BEDELİ: Konut binasında meydana gelecek ve bina sigorta bedelinin % 5'ine kadar dahildir

4.ENKAZ KALDIRMA GİDERLERİ: Sigorta bedelleri toplamının % 4'üne kadar teminata alınmıştır.

5.KİRA KAYBI: Sigortalı kiracı ise peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmı, malik ise beklenen kira bedeli altı ay için her koşulda aylık  500.-TL ile sınırlıdır.

6.SIVI YAKIT SIZMASI: Toplam sigorta bedelinin % 5'i ile sınırlıdır.

7.İZOLASYON YETERSİZLİĞİ VE KAYBI KLOZU: Poliçe süresince toplam 500.-TL (BEŞYÜZ TL) bedeli aşmamak üzere teminata dahil edilmiştir

8.DOLU KLOZU: Fırtına ile birlikte olsun olmasın dolu neticesinde işbu poliçede temin edilmiş olması kaydı ile bina ve muhteviyata gelebilecek zararlar olay başı 2.500 TL, poliçe süresince azami 5.000-TL limit ile teminata dahil edilmiştir.Her bir hasarda 250 USD muafiyet uygulanacaktır.

9.KIYMETLİ EŞYA HIRSIZLIK: Toplam Eşya sigorta bedelinin % 10'u ile sınırlı lup kilit altında saklanma şartının yerine getirilememesi durumunda Eşya sigorta bedelinin % 5 'ine kadar teminat verilmiştir.

10.ELEKTRİK HASARLARI: 2.000.-(İKİBİN)TL.sına kadar teminata dahil edilmiştir. Elektrik hasarlarında her bir hasarda 100 USD karşılığı TL muafiyet uygulanır.

11.ELEKTRONİK CİHAZLARIN KAZAEN KIRILMASI: Poliçe süresi boyunca ,  azami tazminat limiti 2.000-TL  ile sınırlandırılmıştır. Elektronik cihazların kazaen kırılmasında her bir hasarda 100 TL  muafiyet uygulanır.    

12.KAPKAÇ TEMİNATI: Cep Telefonları için 100.-TL. Nakit Para için 250.-TL.ve yenilenmesi gereken evraklar içinde, yenileme masrafları olarak teminat verilmiştir. Düşürme ve unutulma sonucunda kaybolan eşyalar teminat haricidir.

KONUT YARDIM HİZMETLERİ

 • Tesisat İşleri   600- TL / 3 kere
 • Elektrik İşleri  600- TL / 3 kere
 • Cam İşleri       600- TL / 3 kere
 • Anahtar  İşleri 600- TL / 3 kere
 • Konutta kalan kişinin kurtarılması Sınırsız
 • Güvenlik Hizmeti  2 gece / Limitsiz
 • Konutun kullanılamayışı nedeniyle konaklama  2 gece  3* otel
 • Sigortalının Faturalarının Ödenmesi 3 ay / sigortalı ödemeli  / 360-TL
 • Eve öğretmen gönderilmesi 5 gün  / günde 4 saat / 60-TL

ACİL SAĞLIK: Poliçede  belirtilen bir kaza sonucu ölüm veya sakatlık için 1 gece hastanede yatmayı gerektiren ve  hastanede verilen  Acil tıbbi ve cerrahi tedavi hizmetlerini içerir. Acil  yardım telefonu 444 4 505 tir. Sigorta Dönemi içinde meydana gelen aşağıdaki durumlar için beher Sigortalı Kişiye azami 5.000 TL tutarda hasar ödemesi yapılacaktır.

KOMBI VEYA KLIMA BAKIM PLANI ÜRÜN KAPSAMI
Halk Sigorta poliçesi satın almış olan sigortalılara, yılda bir kez ücretsiz kombi veya klima bakım hizmeti sağlanacaktır.

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.

 

Ayrıcalıklı Esnaf Kasko Poliçesi

Paraf Esnaf ile Ayrıcalıklı Esnaf Kasko Sigortasında 12 aya varan taksit fırsatı!

Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko ile kullanım tarzı “Otomobil ve Kamyonet” türündeki araçlar;  Kasko Sigortası Genel Şartlarının aşağıda sıralanan riskleri ile bunların dışında karşılaşabilecek pek çok riske karşı güvence altına alınır.

TEMİNATLAR

 • ÇARPMA-ÇARPIŞMA
 • DEVRİLME
 • YANMA
 • HIRSIZLIK
 • ANAHTAR ÇALINMASI
 • SEL, DEPREM, DOLU,YILDIRIM,FIRTINA,YER KAYMASI
 • KİŞİSEL EŞYALARIN ÇALINMASI
 • HUKUKSAL KORUMA
 • GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK,HALK HAREKETLERİ,KÖTÜ NİYETLİ HAREKETLER,TERÖR
 • KEMİRGEN HAYVANLAR VE DİĞER HAYVANLARIN VERECEĞİ ZARARLAR
 • ANAHTAR ÇALINMASI
 • İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK: Trafik Sigortası limitlerini aşan kısmı Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko Poliçesi teminat limitleri ile karşılanır.
 • FERDİ  KAZA: Aracı kullanan şoför ve araçta seyahat eden kişilerin trafik kazası sonucu vefat ve sürekli sakatlık riskleri Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko teminat limitleri ile güvence altına alınır.

Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko  avantajları;

 • Hasarsızlık Koruma teminatı ile; hasarsız geçirilen yıllara göre, yıl içinde tek bir hasar alınması durumunda, takip eden sigorta döneminde, hasarsızlık kademesi aynı şekilde korunmaktadır. İki (2) hasar alınması durumunda ise hasarsızlık kademesi bir (1) basamak düşecektir.
 • Orijinal Cam teminatı ile cam hasarlarında her hangi bir muafiyet uygulanmaksızın istenilen her hangi bir serviste aracın orijinal cam değişimini yapılabilir.
 • Araç anahtarının kaybolması, çalınması veya kopyalanması durumlarında; kilit sisteminin değişmesi 2.000-TL ile teminat altına alınmaktadır.
 • Teminat altına alınan 0 km. aracın, 12 aylık süre içerisinde tam hasara uğraması durumunda (yeni değer teminatının poliçe kapsamında bulunması halinde) aracını anahtar teslim yeni değeri ödenir.
 • Yurt genelinde yaygın hizmet ağı ile çabuk ve tam teminat sağlar.
 • Poliçe vadesi içerisinde herhangi bir riskin oluşmaması sonucunda, yenileme döneminde  büyük oranda indirimler sunulur.

Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko ile minik hasarlar  dert değil!

 • Mini Onarım Hizmeti ile poliçe süresince araçta oluşabilecek küçük ölçekli hasarların (kaporta, boya, plastik tampon, iç döşeme, ön cam) yetkili servislerde belirli limitler ile bedelsiz olarak giderilir.
 • Halk Sigorta Ayrıcalıklı Esnaf Kasko ile sigortalanan (3.500 kg. geçmeyen) aracın tamir süresince, yedek araç Halk Sigorta’dan!
 • İkame Araç Hizmeti ile araçta oluşan hasarın eksper tarafından tamir süresinin 48 saati geçeceği tespit edildiği durumlarda, ikame araç hizmeti sunulur.

Sigorta dönemi içinde talep doğrultusunda, poliçede belirtilen limit ile yılda;

 • * 2 kez x Max. 7 Gün Ekonomik Sınıf    * 2 kez x Max. 7 Gün Aynı Segmentte 
 • * 2 kez x Max. 10 Gün Ekonomik Sınıf * 2 kez x Max. 10 Gün Aynı Segmentte     
 • * 2 kez x Max. 15 Gün Ekonomik Sınıf * 2 kez x Max. 15 Gün Aynı Segmentte       

hizmet alınabilir.

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.

Esnafın Alınteri Poliçesi

Paraf Esnaf ile Esnafın Alınteri Poliçesi %10 indirimli!

Esnafın Alın Teri Sigortası, esnaf ve sanatkârlarımızın, ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler bulmak işyerlerine yönelik geniş bir teminat yelpazesi sunan, aynı zamanda bir çok hizmetin sunulduğu asistans paketini içeren bir yangın işyeri  poliçesidir.

TEMİNATLAR

Esnafın Alın Teri Sigortasında teminat bedeli, esnaf ve sanatkarlarımızca belirlenen bedel üzerinden yapılmaktadır. Sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu, poliçede yazılı bulunan sigorta bedeli sınırlı olup, aşağıdaki risklerine karşı teminat sağlamaktadır.

Esnafın Alın Teri Sigortasının kapsadığı teminatlara ve limitlere tabloda yer verilmiştir.

   MAVİ PAKET  TURUNCU PAKET  YEŞİL PAKET
 TEMİNATIN ADI  TEMİNAT BEDELİ  BRÜT PRİM  TEMİNAT BEDELİ BRÜT PRİM  TEMİNAT BEDELİ BRÜT PRİM
 YANGIN  15.000  49,03  25.000  57,25  40.000  62,94
 DEPREM  15.000  33,39  25.000  55,65  40.000  89,04
 HIRSIZLIK  15.000  15,76  25.000  21  40.000  23,1
 GLKHH-TERÖR  15.000  8,82  25.000  14,7  40.000  23,52
 SEL SU BASKINI  3.000  10,5  4.000  12,6  6.000  3,15
 DAHİLİ SU  3.000  10,5  4.000  12,6  6.000  15,75
 3. ŞAHIS SOR.  3.000  10,5  4.000  12,6  6.000  15,75
 İŞVEREN MS  3.000  10,5  4.000  12,6  6.000  15,75
 CAM KIRILMASI  1.000  10,5  1.000  10,5  1.000  10,5
 ESNAF ASİSTANCE  0  10,5  0  10,5  0  10,5
 İZOLASYON EKSİKLİĞİ  500  10  500  10  500  10
 TABELA KIRILMASI  500  10  500  10  500  10
 RAF VİTRİN DEVRİLMESİ  500  10  500  10  500  10
 TOPLAM BRÜT PRİM    200 TL    250 TL    300 TL

 

Esnafın Alınteri Poliçesi Detayları

Yukarıdaki tabloda belirtilen  teminat  ve bedellere  ek olarak  ;

DOLU  TEMİNATI : Dolu ve dolu fırtınası sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelecek zararlar yangın sigorta bedeli toplamının % 1 'ini geçmemek üzere ve azami 25.000 TL limitle sınırlı olarak teminat kapsamına dahildir.

1.YANGIN:  Bu teminat ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

2.DEPREM: Deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarları teminata ilave edilmiştir.

3.HIRSIZLIK: Sigorta konusu işyerinde Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar sigorta bedeline kadar teminata ilave edilmiştir.

4.GREV, LOKAVT, KARGAŞALIK, HALK  HAREKETLERİ KÖTÜ NİYETLİ HARKETLER: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı işyerinde meydana gelen zararlar ile sigortalı ve sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı işyerinde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar poliçede belirtilen bedel ile teminata ilave edilmiştir.

5.SEL VE SU BASKINI: Sigorta konusu işyeri civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının, denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının, Yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının, Pis suların kanalizasyon ve foseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin, Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının, riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar sigorta bedeline kadar teminata ilave edilmiştir.

6.DAHİLİ SU: Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar, Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması; su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar, Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve foseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar, Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir.

7.3. ŞAHIS  MALİ SORUMLULUK: Sigortalının poliçe vadesi içerisinde İşletme sahası içerisinde, her türlü işletme faaliyeti esnasında 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlar 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre poliçede yazılı bedel ile teminat altına alınır.

8.İŞVEREN  MALİ  MESULİYET: işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeni ile işverene (sigortalıya) bir hizmet akdi ile bağlı ve sosyal sigortalar kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden (sigortalıdan) talep edilecek ve sosyal sigortalar kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene (sigortalı) karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarlarını, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları madde 1. hükümleri uyarınca poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

9.CAM KIRILMASI: Riziko adresinde bulunan kapı, pencere camları, aynalar, ayrıca buzdolabı camı, vitrin camları gibi takılı camların kırılması neticesinde uğrayacakları zararları sigorta bedeline kadar temin edilir.

10.ESNAF ASİSTANS  HİZMETLERİ: Poliçeyi satın alan müşteriler, aşağıda belirtilen limitler dahilinde asistans hizmetlerinden faydalanabilirler.

 • Tesisat işleri : 600 TL / 3 kere
 • Elektrik işleri :600 TL / 3 kere
 • Cam İşleri : 600 TL / 3 kere
 • Anahtar işleri : 600  TL / 3 kere
 • Acil Ambulans : Sınırsız / 3 Kere
 • İş yerinde Kalan Kişinin Kurtarılması:Sınırsız
 • Hukuki Danışma : Sınırsız
 • Güvenlik Şirketi temini : Sınırsız(Max.2 gün)

11.İZOLASYON EKSİKLİĞİ: Sürekli yağan yağmur yada kar sonucu,sigortalı konutun dış cephe duvarlarından ya da pencere ve / veya kapı altlarından giren/sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya,badana,kirlenme veya onarım masrafları poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olarak ve azami 500 TL'ye kadar teminat kapsamına dahildir.

12.TABELA  KIRILMASI & RAF-VİTRİN DEVRİLMESİ: Sigortalı yerde bulunan her türlü vitrin, tezgâh, kapı ve pencere camının kırılması ile binanın dışında ve bina cephesinde bulunan tabela, tanıtıcı plaka ve levhalar üzerlerinde bulunan tezyinat ve yazılar ile birlikte ilk ateş esasıyla poliçede gösterilen limit ile teminata dâhil edilmiştir. Duvara monte raf/vitrinlerin herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emtiada meydana gelebilecek hasarlar da aynı limitle teminat altına alınmış olup her bir hasarda hasar bedeli üzerinden %10 muafiyet uygulanacaktır. Seyyar tabela ve panolar hariçtir.

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. kampanya koşullarının tamamında değişiklik yapma ve/veya kampanyayı durdurma hakkını haizdir.