Teknoloji, AR-GE, İnovasyon Destek Paketi Özellikleri

Teknoloji, AR-GE, İnovasyon Destek Paketimiz,siz KOBİ’lerimizin Avrupa'daki benzer işletmelerle rekabet edebilmesi için tasarlanmıştır.
 
Üretim yöntemlerinizi iyileştirmeniz, üretimde kalite ve standardizasyonu sağlamanız ve ürün çeşitlendirmesine yönelmeniz için hazırlanan paket ile ihtiyaç duyduğunuz gerekli finansal desteği Bankanız Halkbank'ta bulabilirsiniz..

İnovasyon Kredisi

İnovasyon Kredisi, KOBİ’lerimizin, uluslararası düzeyde rekabet sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.
Kredi ile;
 • Yeni ürün tasarımı,
 • Mevcut ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 • AR-GE laboratuvar yapımı,
 • Ürün kalite ve standardının yükseltilmesi,
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
konularında ihtiyaç duyacağınız finans desteğini sağlayabilirsiniz.

Kredinin Özellikleri,
 • Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl kredi kullanılabilmektedir.
 • İşletme Kredilerinde ise 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere azami 4 yıl vade uygulanabilecektir.

Teknoloji Destek Kredisi

Teknoloji Destek Paketi ile sektörlere özel çözümler sunulmaktadır.
 
1. Bilişim Sektörüne Destek Kredisi:
 
Bilgisayar, donanım, yazılım, programlama, internet, multimedya (modem, bluetooth, digital kamera, ekran/ses kartı, MP3, web kamera vb.) ve teknoloji gibi Bilişim teknolojileri ile ilgili hizmetlerin tümünü üreten yazılım firmalarımızın ihtiyaçları için kullandırılır.

2. Teknoloji Yenileme Kredisi:
 
Mevcut bilgisayar teknolojisini yenilemek isteyen ya da mevcut yatırımlarına ilave olarak bilgisayar, donanım, yazılım, programlama, internet, multimedya (modem, bluetooth, digital kamera, ekran/ses kartı, MP3, web kamera vb.) ve teknoloji ile ilgili olarak eğitim hizmetleri dahil Bilişim teknolojileri ile ilgili hizmetleri satın almak isteyen firmalarımız için uygun bir kredidir.

Kredinin Özellikleri;
 • Fatura karşılığı kullandırılacak olan kredide, KDV dahil proforma fatura bedelinin azami % 75’ine kadar kredilendirilebilme imkanı bulunmaktadır.
 • TL cinsinden kredi imkanı sağlanmaktadır.
 • Kredi, vadesi azami 36 aydır.

Kalite Belgesi Kredisi

Firmaların, ISO Kalite Standartları Belgesine sahip olmalarını (HACCP, BRC, IFS, EUROGAP, ISO 9000, 14000, 18.000, ISO 22000 kalite standartları) ve CE (Conformite Europeene) işaretini almalarını teşvik etmek, finansal destek sağlamak için hazırlanan bir kredi ürünüdür.

Fuar ve Sergilere Katılım Kredisi

Fuar ve Sergilere Katılım Kredisi, yurt dışında ya da yurt içinde düzenlenen fuarlara iştirak etmeyi düşünen KOBİ'leirmizin fuar katılım giderlerini karşılamak amacıyla oluşturduğumuz bir kredi ürünümüzdür.

Kredinin Özellikleri :

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı’ nca (DTM) desteklenmesine karar verilmiş, yurt dışı fuarlara milli veya bireysel katılım sağlayacak firmalar ile yurt içinde düzenlenen fuar ve sergiler için organizatör firmaların organizasyonunda sözkonusu fuarlara iştirak edecek firmalarımız bu krediden faydalanabilir.
 • Yurt dışındaki fuarlara iştirak edecek KOBİ'lerimizin stand kiraları, stand inşası, dekorasyon, sigorta, nakliye ve gümrük giderleri, personel giderleri, katalog ve diğer tanıtım giderleri bu kredimizle karşılanacaktır.
 • Yurt içinde fuarlara iştirak edecek firmalarımızın organizatör firmaların organizasyonuna katılmaları halinde katılım ücretleri, personel giderleri, katalog ve diğer tanıtım giderleri, bireysel katılımlarda ise stand kirası, stand inşası ve nakliye giderleri karşılanacaktır.
 • Kredimizin vadesi 12 aydır.
 • Kredimizi TL ve AET ( Aylık Eşit Taksitli) olarak kullanabilirsiniz.
Bu ürünümüz ile ilgileniyor ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız;